SDH Jirny

Poslední novinky

Novinky:

admin9.05.2019 v 15:11

PF 2019

Příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Vám přeje Sbor dobrovolných hasičů Jirny.

admin9.05.2019 v 15:10

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ ŠKOLY

V sobotu 17.11.2018 jsme se s veškerou naší technikou zúčastnili slavnostního otevření nové budovy Základní školy v Jirnech. Během akce proběhlo slavnostní přestřižení pásky, seznámení účastníků s celým průběhem stavby a vystoupení dětí ze základní školy. Návštěvníci akce si dále mohli celou novou budovu projít a prohléhnout, stejně jako vystavenou techniku našeho sboru, Sboru dobrovolných hasičů Nové Jirny a Veteran car clubu. 

admin9.05.2019 v 15:10

60 LET TATRY 111

V letošním roce oslavila naše historická Tatra 111 kulaté narozeniny a to přesně 60 let od svého vyrobení v roce 1958. Tatra 111 byla pořízena v roce 1974 od vojenské správy jako vyřazený automobil určený k přepravě pohonných hmot. Následně byla T111 upravena na plně využitelný požární automobil s použitím vodního čerpadla. Díky vynikající péči našich předchůdců a současných členů je toto vozidlo, pravděpodobně jako jediné v celé České republice, stále zařazeno ve výjezdu a plně zásahu schopné. Jedná se o unikátní hasičský speciál, který sklízí obrovský obdiv nejen na výstavách hasičské techniky, ale všude, kde se objeví.

      

 

admin9.05.2019 v 15:09

PŘEVZETÍ NOVÉ TECHNIKY

Ve středu 19.9.2018 převzali zástupci našeho sboru "nový" vůz z rukou ředitele Územního odboru Mladá Boleslav plukovníka Ing. Jana Hadrbolce na stanici Hasičského záchranného sboru v Mladé Boleslavi, kde proběhlo i zaškolení s novou technikou. Po dlouholetém neúspěšném snažení o pořízení novější cisternové automobilové stříkačky se našemu sboru podařilo získat vozidlo CAS 15 Mercedes-Benz Atego a to bezúplatným převodem majetku od Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. 

 

admin9.05.2019 v 15:08

POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ ZELENČÍ

V sobotu 8.9.2018 jsme se naší historickou Tatrou 111 a Tatrou 815 zúčastnili Pohádkového putování Zelenčí, kde byla naše technika vystavena. V rámci akce byly pro děti připraveny různé pohádkové úkoly, hádanky a šifry, kreativní a eko dílny, divadlo v šapito a různé další atrakce a hudební doprovod. 

admin9.05.2019 v 15:07

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ S NAŠÍ LIAZKOU

Ve čtvrtek 16.8.2018 proběhlo poslední rozloučení s naší CAS K 25 Liaz 101, která v našem sboru spolehlivě sloužila skoro celých 10 let. Vozidlo Liaz bylo prodáno Sboru dobrovolných hasičů obce Chlístovice, aby uvolnilo místo pro novou techniku. Novým majitelům přejeme, aby jim Liazka sloužila stejně dobře a spolehlivě, jako našemu sboru. 

 

 

admin9.05.2019 v 15:06

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC

V pondělí 30.4.2018 jsme ve spolupráci s obcí Jirny pořádali tradiční pálení čarodějnic. Samotné přípravy komplikoval silný vítr, který v průběhu dne naštěstí ustal, ale i tak bylo nutné dobře ukotvit stany. Pro účastníky akce bylo připraveno tradiční občerstvení (pečená kýty, grilované klobásy, točené pivo a limonáda). Atmosféru čarodějnic dodávala vatra, která ve večerních hodinách osvětlovala okolí a dodávala příjemné teplo. Pro nejmenší účastníky byl připraven skákací hrad. Ozvučení celé akce a správný výběr hudby zajistil DJ Kuře. Závěrem bychom chtěli poděkovat jirenským skautům za zapůjčení prostor u jejich klubovny, obci za zajištění mobilních WC a paní Fialové s manželem za jejich program pro děti.

admin9.05.2019 v 15:05

MASOPUST

V sobotu 3.3.2018 jsme se podíleli na oslavách masopustu pořádaného místní základní školou. Původně jsme měli zajišťovat uzavření pozemních komunikací během průvodů obcí, ale kvůli onemocnění kapely se průvod nekonal. Z tohoto důvodu jsme se celé akce zúčastnili spíše symbolicky, za to ale v hojném počtu. 

admin9.05.2019 v 15:05

MODEL TATRY 111

Naše historická Tatra 111 se dočkala svého modelu v měřítku 1:43 od výrobce Premium ClassiXXs. Celý model je vyroben z kovu a plastu. 

admin9.05.2019 v 15:04

VALNÁ HROMADA SBORU

V pátek 26.1.2018 se od 19 hodin, v klubovně naší zbrojnice, konala valná hromada sboru. Naše pozvání přijali zástupci okresního sdružení hasičů Praha-východ, okrsku číslo 6, okolních sborů z Nových Jiren, Šestajovic, Nehvizd, Úval, Čelákovic, Vyšehořovic, Květnice, Brandýsa nad Labem a zástupci místních společenských organizací. Starosta sboru p. Martin Jakeš a velitel výjezdové jednotky p. Roman Slabý přednesli své obsáhlé zprávy o činnosti sboru a výjezdové jednotky za rok 2017. Během akce byl panu Miroslavu Bláhovi mladšímu předán titul Zasloužilý starosta sboru za jeho dlouholetou a obětavou činnost v našem sboru i celém hasičském hnutí. Touto cestou bychom mu ještě jednou rádi pogratulovali k získanému titulu a zároveň poděkovali za jeho přínos sboru. Po skončení oficiální části pokračovala volná zábava, která se protáhla až do ranních hodin. 

 

admin12.07.2018 v 13:24

PF 2018

Příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Vám přeje Sbor dobrovolných hasičů Jirny.

admin12.07.2018 v 13:23

NOVÉ DÝCHACÍ PŘÍSTROJE 

V prosinci roku 2017 se nám za přispění obce Jirny a Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS podařilo zakoupit celkem osm nových přetlakových dýchacích přístrojů Dräger PSS 3000, které nahradily zastaralé podtlakové dýchací přístroje Saturn. 

 

admin12.07.2018 v 13:23

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ 

Po krátké nemoci nás navždy opustil náš dlouholetý člen pan Miroslav Bláha starší. Za jeho dlouholetou práci v hasičském hnutí získal nejvyšší možné ocenění Zasloužilý hasič. Poslední rozloučení proběhlo dne 14.10.2017 na jirenském hřbitově. Během celého pietního aktu drželi naši členové čestnou stráž u hrobu a v jeho závěru se rozezněla siréna historické Tatry 111. Rádi bychom touto cestou ještě jednou vyjádřili upřímnou soustrast všem pozůstalým.

admin12.07.2018 v 13:22

NÁCVIK PLNĚNÍ BAMBI VAKU

Ve čtvrtek 7.9.2017 se naše jednotka s CAS 32 Tatra 815 v počtu 1+3 zúčastnila nácviku plnění bambi vaku na letišti v Mladé Boleslavi. Po bezpečnostním školení a teoretické části výcviku se přešlo k praktickému nácviku, kdy si všichni členové vyzkoušeli naplnění bambi vaku zavěšeného na vrtulníku.  

  

admin12.07.2018 v 13:21

DEN S POLICIÍ A HASIČI

Ve čtvrtek 1.6.2017 jsme se s CAS 25 Liaz K 101 zúčastnili Dne s policií a hasiči v Zelenči. V rámci akce byla žákům prvních tříd Základní školy v Zelenči předvedena policejní i hasičská technika, kterou si mohli osobně prohlédnout a vyzkoušet. 

admin12.07.2018 v 13:21

DEN ZÁCHRANÁŘŮ 

V pondělí 8.5.2017 jsme se s naší historickou Tatrou 111 zúčastnili Dne záchranářů v Kolíně. V rámci akce proběhlo uctění Dne osvobození u pomníku obětem války, prezentace požárních vozů Tatra, ukázky požárních sportů a komentované ukázky vyprošťování osob z havarovaného vozidla. Účastníci akce si mohli na vlastní kůži vyzkoušet simulaci převrácení osobního vozidla. 

admin12.07.2018 v 13:20

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC

V neděli 30.4.2017 jsme pořádali tradiční pálení čarodějnic. Pro účastníky akce bylo připraveno tradiční občerstvení (grilované maso a klobásy, točené pivo a limonáda) a atmosféru čarodějnic dodávala vatra, která ve večerních hodinách osvětlovala okolí a dodávala teplo, které bylo v chladnějším počasí vítané. Pro nejmenší účastníky byl připraven skákací hrad. Ozvučení celé akce a správný výběr hudby zajistil DJ Kuře. Závěrem bychom chtěli poděkovat jirenským skautům za zapůjčení prostor u jejich klubovny, obci za zajištění mobilních WC a paní Fialové s manželem za jejich program pro děti.

admin12.07.2018 v 13:20

NOVÝ SVOLÁVACÍ SYSTÉM

V pátek 7.4.2017 proběhla v naší zbrojnici instalace nového svolávacího systému Fireport, který nahradil zastaralý systém Kanga+. Součástí systému je LED televize, laserová tiskárna a reproduktory. Hlavní výhodou nového systému je vyhlášení poplachu všem členům současně a poskytnutí zpětné vazby na KOPIS Kladno od jednotlivých členů, zda se dostaví na základnu či nikoliv. Veškeré informace se zobrazí na televizi, automat čte informace o zásahu a tiskárna vytiskne informace o zásahu a mapu k místu zásahu.

admin12.07.2018 v 13:19

MASOPUST

V sobotu 4.3.2017 jsme se společně se ZŠ Jirny podíleli na pořádání masopustní průvodu obcí. K hladkému průběhu celé akce bylo nezbytné na několik minut zastavit provoz na některých pozemních komunikacích v obci. 

admin12.07.2018 v 13:18

VALNÁ HROMADA SBORU

V pátek 27.1.2017 se od 19:00 hodin konala valná hromada našeho sboru, která se po 25 letech přesunula zpátky do prostor naší zbrojnice. Naše pozvání přijali: starosta obce p. Skořepa, místostarosta obce p. Rytíř, p. Dušek za okresní sdružení hasičů Praha-východ, p. Pivka za okrsek číslo 6, zástupci hasičských sborů z Nových Jiren, Šestajovic, Úval, Čelákovic, Vyšehořovic, Brandýsa nad Labem a zástupci místních společenských organizací. Starosta sboru p. Jakeš a velitel výjezdové jednotky p. Slabý přednesli své obsáhlé zprávy o činnosti sboru a výjezdové jednotky za rok 2016. V rámci akce byla některým členům předána ocenění za jejich činnost ve sboru i ve výjezdové jednotce. Po skončení oficiální části pokračovala volná zábava, která se protáhla až do ranních hodin.  

Strana: 1 ,2 ,3 Další