SDH Jirny

Poslední novinky

Novinky:

admin18.01.2017 v 18:36

PF 2017

Příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Vám přeje Sbor dobrovolných hasičů Jirny.

admin18.01.2017 v 18:35

REKONSTRUKCE KLUBOVNY

V neděli 29.10.2016 byla dokončena rekonstrukce klubovny, která byla započata dne 8.5.2016 zbouráním přístřešku za klubovnou. Během rekonstrukce došlo k rozšíření a zvelebení klubovny, instalaci kamen a rozvodu topení po celé zbrojnici, vymalování chodby, toalet a kuchyně, k nátěru venkovních zdí zbrojnice a položení zámkové dlažby u zbrojnice. Všem členům, kteří se na rekonstrukci podíleli, patří velké poděkování za jejich odvedenou práci, která zabrala veškeré volné víkendy po dobu šesti měsíců. Rádi bychom podotkli, že veškeré práce počínaje zednickými, přes tesařské, klempířské, instalatérské, topenářské, elektrikářské, svářečské, malířské až po ty úklidové, byly provedeny svépomocí bez asistence jakékoliv odborné firmy. Závěrem bychom rádi poděkovali celému zastupitelstvu obce Jirny za schválení rekonstrukce a poskytnutí finančních zdrojů.   

admin18.01.2017 v 18:35

OSLAVY 130 LET SDH ÚVALY

V sobotu 25.6.2016 jsme se s naší historickou Tatrou 111 zúčastnili oslav 130 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Úvalech. V rámci akce proběhla výstava současné i historické techniky, výstava fotografií. Výjezdová jednotka předvedla ukázku vyprošťování a mladí hasiči předvedli požární útok. Nejmladší návštěvníci se mohli zúčastnit připravených soutěží. Dále proběhlo předání ocenění vybraným členům a slavnostní odhalení pamětní desky. O zpestření celé akce se postarala místní skupina Divokej Bill a připravený ohňostroj.

admin18.01.2017 v 18:34

OSLAVY 135 LET SDH ČELÁKOVICE

V sobotu 11.6.2016 jsme se s naší historickou Tatrou 111 zúčastnili oslav 135 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Čelákovicích. V rámci akce proběhla výstava současné i historické techniky, spanilá jízda městem a ukázky z činnosti mladých hasičů. Dále proběhlo předání ocenění vybraným členům sboru. 

admin18.01.2017 v 18:34

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC

V sobotu 30.4.2016 jsme pořádali tradiční pálení čarodějnic. Pro účastníky akce bylo připraveno tradiční občerstvení (pečená kýta, grilované klobásy, točené pivo a limonáda) a atmosféru čarodějnic dodávala vatra, která ve večerních hodinách osvětlovala okolí a dodávala teplo, které bylo v chladnějším počasí vítané. Pro nejmenší účastníky byl připraven skákací hrad. Ozvučení celé akce a správný výběr hudby zajistil DJ Kuře. Závěrem bychom chtěli poděkovat jirenským skautům za zapůjčení prostor u jejich klubovny a obci za zajištění mobilních WC. 

admin18.01.2017 v 18:34

MASOPUSTNÍ PRŮVOD

V sobotu 27.2.2016 jsme se společně se ZŠ Jirny podíleli na pořádání masopustního průvodu obcí. K hladkému průběhu celé akce bylo nezbytné na několik minut zastavit provoz na některých pozemních komunikacích v obci. 

admin18.01.2017 v 18:33

VÁLNÁ HROMADA SBORU

V pátek 29.1.2016 se v Kulturním domě v Jirnech konala valná hromada sboru. Naše pozvání přijali: starosta obce p. Skořepa, slečna Mašatová za okresní sdružení hasičů Praha - východ, p. Frydrych za okrsek číslo 6, zástupci hasičských sborů z Nových Jiren, Šestajovic, Úval, Vyšehořovic, Čelákovic, Brandýsa nad Labem a zástupci místních společenských organizací. Starosta sboru p. Martin Jakeš a velitel jednotky p. Roman Slabý přednesli obsáhlé zprávy o činnosti sboru a výjezdové jednotky za rok 2015. Během akce byla některým členům předána ocenění za jejich dlouholeté působení v hasičském hnutí nebo za jejich činnost ve výjezdové jednotce. Po skončení oficiální části pokračovala volná zábava, která se protáhla až do ranních hodin.

admin13.06.2016 v 18:23

PF 2016

Příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Vám přeje Sbor dobrovolných hasičů Jirny.

admin13.06.2016 v 18:22

SOUTĚŽ

V sobotu 19.9.2015 jsme zúčastnili soutěže okrsku číslo 6 spojené se soutěží o pohár starosty obce Šestajovice. Naše narychlo sestavené družstvo mužů se v okrskové soutěží umístilo na 4. místě a v soutěži o pohár starosty obce na místě osmém. Dále jsme s CAS 32 Tatra 815 zajišťovali doplňování vody do soutěžních kádí. 

admin13.06.2016 v 18:21

OSLAVY 120 LET ZALOŽENÍ SDH ŠESTAJOVICE

V sobotu 5.9.2015 jsme se s naší historickou Tatrou 111 a s Tatrou 815 zúčastnili oslav 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Šestajovicích. V rámci proběhla výstava současné a historické techniky, byla předána ocenění členům sboru a proběhly různé ukázky.

admin13.06.2016 v 18:20

OSLAVY 135 LET ZALOŽENÍ SDH TUKLATY

V sobotu 27.6.2015 jsme se s naší historickou Tatrou 111 a s Liaz 101 zúčastnili oslav 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Tuklatech. Během oslav byla předvedena současná i historická technika a provedeny ukázky hašení a vyprošťování. V rámci výroční schůze byl sboru předám čestný prapor a jednotlivým členům sboru byla předána vyznamenání. 

admin13.06.2016 v 18:19

OPRAVA A NATÍRÁNÍ PŘEDNÍ ČÁSTI FASÁDY ZBROJNICE

V sobotu 13.6.2015 proběhla oprava a penetrační nátěr přední části fasády zbrojnice. Práci nám sice komplikovalo počasí, kdy vysoké teploty vystřídal déšť, ale i přesto se nám podařilo natřít celou přední fasádu. O týdem později proběhl nátěr fasády vrchní barvou. Touto cestou by jsme chtěli poděkovat firmě PPG Deco Czech za poskytnutí nátěrových hmot.

 

admin13.06.2016 v 18:15

OSLAVY 111 LET ZALOŽENÍ SDH ŽERNOVKA

V sobotu 6.6.2015 jsme se s naší historickou Tatrou 111 zúčastnili oslav 111 let založení Sboru dobrovolných hasičů Žernovka. Během akce byla vystavena současná i historická technika a provedena ukázka požárního útoku týmem žen i mužů. Hlavním bodem celé akce bylo slavnostní předání repasované Tatry 148, od které převzal starosta sboru symbolicky klíče od starosty obce. 

admin13.06.2016 v 18:14

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY V JIRNECH

V sobotu 30.5.2015 jsme se společně se ZŠ Jirny zúčastnili slavnostního otevření naučné stezky v Jirnech. Zahájení celé akce proběhlo na dvoře ZŠ Jirny a slavnostní přestříhnutí pásky proběhlo u školy. K hladkému průběhu akce bylo na pár minut nutné uzavření horní část ulice K Lesu, které zajistila naše jednotka.

  

admin13.06.2016 v 18:13

NATÍRÁNÍ PODLAH V GARÁŽÍCH

V sobotu 23..5.2015 byla v rámci brigády nově natřena podlaha v prostřední dvougaráži. Zároveň byly natřeny vnitřní stěny fasády okolo všech vrat, oplechované stříšky nad vraty, parapet a mříž u okna a byla opravená podlaha v garáži u Tatry 111. Druhý den po zaschnutí podlah byly natřeny všechny dveře v garážích a nový nátěr dostal i ponk.  

admin13.06.2016 v 18:11

MONTÁŽ SEKČNÍCH VRAT A DEMONTÁŽ VRAT PŮVODNÍCH 

Ve dnech 12.-14.5. 2015 proběhla montáž nových sekčních vrat do naší zbrojnice firmou Trido. Hlavním důvodem výměny vrat bylo snížených tepelných ztrát, snížení množství prachu, který se dostával do zbrojnice přes stará netěsná vrata a v neposlední řadě také zvýšení komfortu při otevírání a zavírání vrat. Před samotnou montáží vrat bylo nutné opravit přilehlé zdi. V sobotu 16.5.2015 proběhla demontáž starých vrat, v rámci které byla odstraněna část zbylé konstrukce starých vrat a zachované části dostaly nový "kabát".  

admin13.06.2016 v 18:11

MALOVÁNÍ GARÁŽOVÝCH PROSTOR

V sobotu 9.5.2015 proběhlo malování všech garážových prostor naší zbrojnice. Samotné malování proběhlo díky půjčenému stříkacímu stroji velmi rychle, nicméně vystěhování garáží, zakrytí věcí, které zůstaly v garážích a oblepení vypínačů a zářivek krycí páskou zabralo mnohem více času než samotné malování. Ovšem nejvíce času zabral následný důkladný úklid, kterému se nevyhnula ani podlaha. Všechny garáže se prozářily a výsledek za tu námahu s tím spojenou opravdu stojí. 

admin13.06.2016 v 18:10

DEN ZÁCHRANÁŘŮ V KOLÍNĚ 

V pátek 8.5.2015 jsme se s naší historickou Tatrou 111 zúčastnili Dne záchranářů v Kolíně. V rámci akce proběhlo uctění Dne osvobození u pomníku obětem války, prezentace požárních vozů Tatra, ukázky požárních sportů a komentované ukázky vyprošťování osob z havarovaného vozidla. Účastníci akce si mohli na vlastní kůži vyzkoušet simulaci převrácení osobního vozidla. 

admin13.06.2016 v 18:09

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

Ve čtvrtek 30.4.2015 jsme pořádali již tradiční pálení čarodějnic. Pro účastníky akce bylo připraveno tradiční občerstvení (pečená kýta, grilované klobásy, točené pivo a limonáda) a atmosféru čarodějnic dodávala vatra, která ve večerních hodinách osvětlila okolí. Pro nejmenší účastníky byl připraven skákací hrad, který v některých chvílích dostával pořádně zabrat. Ozvučení celé akce a správný výběr hudby zajistil DJ Kuře. Závěrem bychom chtěli poděkovat jirenským skatům za zapůjčení prostor u jejich klubovny.

admin13.06.2016 v 18:08

MEDAILE SVÁTÉHO FLORIÁNA

V sobotu 14.3.2015 na shromáždění delegátů sborů okresu Praha-východ byla našemu sboru udělena Krajským sdružením hasičů Středočeského kraje medaile svatého Floriána.

Strana: Předchozí 1 ,2 ,3 ,4 Další