SDH Jirny

Poslední novinky

Aktuálně:

adminPlatí do: 21.06.2021

DŮLEŽITÉ KONTAKTY V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM

Infolinky Krajské hygienické stanice SK:
771 137 070 (7:00 až 19:00, sedm dní v týdnu)
736 521 357 (7:00 až 16:00, pouze pracovní dny)
Na linky, prosíme, neposílejte SMS.

V pracovní době se dle místa Vašeho bydliště obracejte na protiepidemická oddělení jednotlivých územních pracovišť, kontakty viz stránky KHS.

Linka Ministerstva zdravotnictví 1212

V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112

zdroj: www.pkr.kr-stredocesky.cz
adminPlatí do: 21.06.2021

DŮLEŽITÉ INFORMACE V SOUVISLOSTI S PROKÁZÁNÍM KORONAVIRU OZNAČOVANÝM JAKO SARS CoV-2 v ČR.

Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

i) cest zpět do místa svého bydliště,

j) pohřbů;

II. nařizuje

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I písm. a) až i),

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;

III. doporučuje

a) zaměstnavatelům využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště, podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě, omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),

c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,

e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven: vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry, zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);

zdroj: www.vlada.cz

adminPlatí do: 20.06.2021

4. POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY, JIRNY

V úterý 24.4.2020 ve 22:20 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz  Atego v počtu 1+3 k požáru zářivkového tělesa v dílně u RD. Další zasahující složky IZS: HZS Stará Boleslav, HZS Říčany, HZS Mladá Boleslav, SDH Nové Jirny a PČR.

 

adminPlatí do: 20.06.2021

3. POŽÁR SKLADOVACÍ HALY, ÚVALY

V úterý 11.2.2020 ve 04:12 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz  Atego v počtu 1+3 a s CAS 32 Tatra 815 v počtu 1+1 k požáru skladovací haly v Úvalech. Více info na požáry.cz

           

adminPlatí do: 20.06.2021

2. TECHNICKÁ POMOC - PADLÉ STROMY, ŠESTAJOVICE

Ve středu 28.1.2020 ve 14:40 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+3 k odstranění vyvrácených stromů a popadaných větví na pozemní komunikaci v Šestajovicích. Další zasahující složky: SDH Šestajovice.

adminPlatí do: 20.06.2021

1. TECHNICKÁ POMOC - ÚNIK VODY, JIRNY

Ve středu 8.1.2020 ve 23:55 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+3 k úniku vody v prvním patře bytového domu v jirnech. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav a Policie ČR.

adminPlatí do: 20.06.2020

PF 2020

Sbor dobrovolných hasičů Jirny Vám přeje příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví, pohody, osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2020. 

adminPlatí do: 20.06.2020

37. DOPRAVNÍ NEHODA, JIRNY

V neděli 15.12.2019 v 18:57 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+4 k dopravní nehodě v Jirnech. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o osobní automobil, který projel rovně přes vyvýšený střed kruhového objezdu, při čemž došlo k úniku provozních kapalin. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav a policie ČR. 

adminPlatí do: 20.06.2020

36. NENAHLÁŠENÉ PÁLENÍ, JIRNY

Ve středu 20.11.2019 v 15:05 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+2 k nenahlášenému pálení v Jirnech. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o dvě nezávislé a nenahlášené pálení bioodpadu. První ohniště, které nebylo zajištěno vodou bylo uhašeno a druhé, zajištěné, bylo ponecháno k dohoření. Obě dozorující osoby byly poučeny o povinnosti nahlašování pálení. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav. 

adminPlatí do: 20.06.2020

35. PLANÝ POPLACH, ŠESTAJOVICE

V pátek 1.11.2019 v 9:39 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+3 k nahlášenému požáru v Šestajovicích. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že na místě již zasahuje SDH Šestajovice, a že se jedná pouze o nenahlášené pálení. Po příjezdu HZS Stará Boleslav byla naše jednotka z rozhodnutí velitele zásahu odeslána zpět na základnu. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav, SDH Šestajovice a policie ČR. 

adminPlatí do: 20.06.2020

34. POŽÁR OSOBNÍHO AUTOMOBILU, ZELENEČ

Ve čtvrtek 31.10.2019 v 6:40 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+2 k požáru osobního automobilu v Zelenči. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že na místě již zasahuje HZS Stará Boleslav a naše jednotka byla ponechána v záloze a posléze odeslána zpět na základnu. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav a HZS Mladá Boleslav.

adminPlatí do: 20.06.2020

33. DOPRAVNÍ NEHODA, ÚVALY

V úterý 22.10.2019 ve 20:35 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+4 k dopravní nehodě v Jirnech. Při výjezdu byla naše jednotka odvolána s tím, že se jedná o změnu adresy místa o události. 

adminPlatí do: 20.06.2020

32. ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, JIRNY

V úterý 15.10.2019 v 11:13 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+4 k úniku nebezpečných látek na pozemní komunikaci v Jirnech. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o únik nafty z dodávky o rozměrech cca 4x1,5 metru. Jednotka provedla zasypání uniklé nafty sorbentem a po úklidu komunikace se vrátila zpět na základnu.

 

adminPlatí do: 20.06.2020

31. ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, JIRNY

V pondělí 14.10.2019 ve 4:28 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+4 k úniku nebezpečných látek na pozemní komunikaci v Jirnech. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se na místě již nachází policie ČR a že se jedná o vyteklý motorový olej z převozní ambulance. Po zasypání olejových skvrn sorbentem se jednotka z rozhodnutí velitele zásahu vrátila zpět na základnu. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav a policie ČR.

adminPlatí do: 20.06.2020

30. TECHNICKÁ POMOC - PŘEHŘÁTÝ MOTOR, JIRNY

V neděli 13.10.2018 v 10:41 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+5 k požáru osobního automobilu v motorové části v Jirnech. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se nejedná o požár, ale o tpřehřátý motor a celá událost byla překlasifikována na technickou pomoc. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav, policie ČR

adminPlatí do: 20.06.2020

ŠestajkyFEST

V sobotu 12.10.2019 jsme se s naší historickou Tatrou 111 zúčastnili jedné z akcí spojených se šestajovickými podzimními oslavami 30 let svobody 1989-2019. V rámci akce proběhla výstava automobilových veteránů a jejich spanilá jízda, prezentace místních klubů, spolků a organizací, retro výstavka a další. V rámci akce vystoupily i kapely Dafne, Nouzovej Východ, River Stars a Thrasning Machine. 

 

adminPlatí do: 20.06.2020

29. TECHNKÁ POMOC - PADLÝ STROM, JIRNY

V pondělí 30.9.2019 ve 13:12 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+3 k technické pomoci v Jirnech. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že jedná o zlomenou lípu, která spadla na plot a zahradní domek u rodinného domu. Jednotka provedla rozřezání stromu a vrátila se zpět na základnu. Další zasahující složky: HZS Říčany a Policie ČR.

adminPlatí do: 20.06.2020

28. TECHNICKÁ POMOC - ULOMENÁ VĚTEV, MSTĚTICE

V pondělí 30.9.2019 v 8:02 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+3 k technické pomoci ve Mstěticích. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o ulomenou suchou větev, která zůstala viset v koruně stromu ve výšce cca 6 metrů a hrozí pád na vozovku. Jednotka provedla odstranění větve za pomoci nastavovacích žebříků, trhacího háku a lana. Po uklizení pozemní komunikace se jednotka vrací zpět na základnu

adminPlatí do: 20.06.2020

27. POŽÁR BIOODPADU, HOROUŠANY

V úterý 24.9.2019 v 19:05 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+3 a s CAS 32 Tatra 815 v počtu 1+1 k požáru bioodpadu v Horoušanech. Jednotka prováděla kyvadlovou dopravu vody na požářiště s hašení požáru pomocí lafetové proudnice. Další zasahující složky: HZS Český Brod, SDH Úvaly, SDH Nové Jirny a Policie ČR. 

adminPlatí do: 20.06.2020

26. PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ, NEHVIZDY

V úterý 24.9.2019 v 10:36 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+2 k údajnému požáru ve skladu Základní školy v Nehvizdech. Ve skutečnosti se jednalo o prověřovací cvičení, při kterém jednotka prováděla průzkum budovy školy, aby zjistila, jestli se v objektu ještě někdo nenachází. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav a SDH Čelákovice.

adminPlatí do: 20.06.2020

OSLAVY 130 LET SDH ŠKVOREC

V sobotu 14.9.2019 jsme se s CAS 15 Mercedes-Benz Atego zúčastnili oslav 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů ve Škvorci. V dopoledních hodinách proběhla spanilá jízda obcí a položení věnců k pomníkům padlým. Dále následovalo posvěcení sošky sv. Floriána, ukázka práce psovodů Policie ČR, vyprošťování osoby z osobního automobilu a ukázky hašení. 

adminPlatí do: 20.06.2020

POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ ZELENČÍ

V sobotu 7.9.2019 jsme se s CAS 15 Mercedes-Benz Atego a s CAS 32 Tatra 815 zúčastnili Pohádkového putování Zelenčí. Pro malé návštěvníky byl připraven bohatý program zahrnující pohádkové úkoly, divadlo, dílny, hádanky a šifry a také vzdělávací části zaměřené na vědu a ekologii, 

adminPlatí do: 20.06.2020

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU, ŠESTAJOVICE

V sobotu 7.9.2019 jsme se zúčastnili okrskové soutěže spojené se soutěží o pohár starosty obce Šestajovice. Naše narychlo sestavené družstvo mužů se v kategorii muži starší umístilo na 4. a 7. místě. V silné konkurenci družstev byl nutný kvalitní trénink, který nám letos chyběl, ale jak se říká, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Foto p. Kůs.

adminPlatí do: 20.06.2020

25. ZÁCHRANA ZVÍŘETE Z HLOUBKY, JIRNY

V neděli 1.9.2019 v 7:22 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+4 k záchraně zvířete z hloubky v Jirnech. Po příjezdu na místo zásahu bylo provedeným průzkumem zjištěno, že se jedná o psa, který spadl do otevřené vodoměrné šachty na neoploceném stavebním pozemku, a na místě události se nacházejí jeho majitelé. Jednotka za pomoci nastavovacího žebříku provedla sestoupení do šachty, vytažení zvířete ven a předání majitelům. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav.

adminPlatí do: 20.06.2020

24. POŽÁR PADLÉHO STROMU, NOVÉ JIRNY

Ve čtvrtek 25.7.2019 v 10:32 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+3 k požáru padlého stromu v Nových Jirnech. Po příjezdu na místo zásahu bylo provedeným průzkumem zjištěno, že se jedná o padlý strom do drátů vysokého napětí, který začal doutnat. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav a SDH Nové Jirny.

adminPlatí do: 20.06.2020

23. POŽÁR STRNIŠTĚ, ZELENEČ-MSTĚTICE

Ve středu 24.7.2019 v 15:22 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+3 a s CAS 32 Tatra 815 v počtu 1+1 k požáru strniště mezi obcemi Zeleneč a Mstětice. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav, HZS Mladá Boleslav, HZS podniku ČEPRO Mstětice, SDH Brandýs nad Labem, SDH Nové Jirny a SDH Šestajovice.

 

adminPlatí do: 20.06.2020

22. POŽÁR VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU, JIRNY

V pátek 28.6.2019 v 10:17 vyjížděla naše jednotka s CAS 32 Tatra 815  v počtu 1+2 k požáru velkoobjemového kontejneru plného dřevěných palet v Jirnech. jednotka zasahovala za pomoci dýchací techniky. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav a Policie ČR. 

adminPlatí do: 20.06.2020

21. TECHNICKÁ POMOC, ČELÁKOVICE-MSTĚTICE

Ve středu 26.6.2019 v 15:45 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+5 ke spadlé troleji na železniční trati mezi Čelákovicemi a Mstěticemi. Jednotka prováděla evakuaci osob z vlaku na přilehlou louku a asistovala cestujícím při nástupu na náhradní vlakové soupravy. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav, HZS Mladá Boleslav, HZS Říčany a SŽDC Nymburk.

adminPlatí do: 20.06.2020

20.  POŽÁR ELEKTRICKÉ ROZVODNY, JIRNY

V neděli 23.6.2019 v 7:01 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego k požáru elektrické rozvodny v Jirnech. Po příjezdu na místo zásahu současně s HZS Stará Boleslav byla naše jednotka z rozhodnutí velitele zásahu ponechána v záloze a po ukončení zásahu odeslána zpět na základnu. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav, HZS Říčany a SDH Nové Jirny.  

adminPlatí do: 20.06.2020

19. TECHNICKÁ POMOC, JIRNY

Ve čtvrtek 20.6.2019 v 10:03 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+1 k čerpání vody ze zatopené vzorkovny zboží v Jirnech. K odčerpání vody bylo použito elektrické kalové čerpadlo.  

adminPlatí do: 20.06.2020

NÁVŠTĚVA Z MATEŘSKÉ ŠKOLY JIRNY

V pondělí 17.6.2019 k nám do zbrojnice zavítali předškoláci ze zelené třídy jirenské mateřské školy. Na úvod byly děti seznámeny se životem hasičů, jejich osobní výstrojí a výzbrojí Dětem byly předány informace o tom, jak se mají zachovat v případě požáru, na které telefonní číslo zavolat a co na tísňové lince sdělit operátorovi. Děti měly možnost si prohlédnout celou hasičskou zbrojnici, vyzkoušet si helmu i zásahový kabát a stříkat z vysokotlakého vedení. Dále následovala praktická ukázka hydraulického vyprošťovacího zařízení a představení agregátu na přetlakovou ventilaci, kde byla simulována chůze proti větru. Po praktických ukázkách proběhla prohlídka prvovýjezdového automobilu Mercedes-Benz Atego. Děti si kromě hezkých zážitků a řady důležitých informací odnesly i hasičské vystřihovánky a slepovačky hasičských automobilů, které obdržely jako pozornost a poděkování za návštěvu. 

adminPlatí do: 20.06.2020

18. TECHNICKÁ POMOC, ČELÁKOVICE

V sobotu 15.6.2019 v 18:44 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+5 k likvidaci následků prudkých dešťů v Čelákovicích. První událostí tohoto večera bylo vytékání vody z odpadu do vany a umyvadlo v rodinném domě v ulici U Mostu, dále se jednotka přesunula k čerpání vody pod železničním viaduktem v ulici Přístavní, kde hladina vody dosahovala výšky cca 50cm, Po odčerpání vody pod viaduktem se jednotka přemístila k rodinnému domu v téže ulici, kde prováděla opětovně odčerpání vody ze zatopené garáže, dílny a hospodářských budov.

  

adminPlatí do: 20.06.2020

17. POŽÁR SKLEPNÍCH PROSTORŮ, ČELÁKOVICE

V pondělí 3.6.2019 v 18:20 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+5 k požáru sklepních prostorů v Čělákovicích. Po příjezdu na místo zásahu byla jednotka z rozhodnutí velitele zásahu ponechána v záloze a posléze odeslána zpět na základnu s tím, že síly a prostředky jsou dostačující. 

adminPlatí do: 20.06.2020

16. POŘÁR KOMPOSTU, JIRNY

Ve čtvrtek 2.5.2019 v 10:13 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+1 k požáru kompostu v Jirnech. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav. 

adminPlatí do: 20.06.2020

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC

V úterý 30.4.2019 jsme ve spolupráci s obcí pořádali tradiční pálení čarodějnic. Pro účastníky akce bylo připraveno tradiční občerstvení (grilované kýty a klobásy, točené pivo a limonáda) a atmosféru čarodějnic dodávala vatra, která ve večerních hodinách osvětlovala okolí a dodávala teplo, které bylo v chladnějším počasí vítané. Pro nejmenší účastníky byl připraven skákací hrad. Ozvučení celé akce a správný výběr hudby zajistil DJ Kuře. Závěrem bychom chtěli poděkovat jirenským skautům za zapůjčení prostor u jejich klubovny a obci za zajištění mobilních WC.

          

adminPlatí do: 20.06.2020

15. POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY, NEHVIZDY

V úterý 23.4.2019 ve 21:48 vyjížděla naše jednotka s CAS 32 Tatra 815 v počtu 1+3 k požáru nízké budovy v Nehvizdech. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že jedná o požár provozovny elektrokol. Jednotka zasahovala za pomoci dýchací techniky. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav, HZS Mladá Boleslav, SDH Čelákovice a SDH Nové Jirny.

Zdroj fotografií: pozary.cz.

adminPlatí do: 20.06.2020

14. POŽÁR VÝŠKOVÉ BUDOVY, ČELÁKOVICE

V neděli 21.4.2019 v 11:36 vyjížděla naše jednotka s CAS 32 Tatra 815 v počtu 1+3 k požáru výškové budovy v Čelákovicích. Po příjezdu do Čelákovic byla naše jednotka odvolána operačním střediskem s tím, že síly a prostředky na místě zásahu jsou dostačující. Jednotka se tedy vrátila zpět na základnu, Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav, HZS Mladá Boleslav, HZS Říčany, SDH Čelákovice a SDH Brandýs nad Labem. 

adminPlatí do: 20.06.2020

ODBORNÁ PŘÍPRAVA STROJNÍKŮ A VELITELŮ

V sobotu 13.4.2019 se tři strojníci a tři velitelé družstev zúčastnili odborné přípravy velitelů a strojníků ve Staré Boleslavi. Odborná příprava byla zaměřena na následující témata: provedení zásahu ve ztížených podmínkách za použití DT (záchrana zraněné osoby), ověření fyzické způsobilosti, zásady první pomoci, nebezpečné látky, komunikace v jednotce PO - možné způsoby spojení a komunikace, jízda zručnosti, strojní služba - sání a na závěr testové přezkoušení znalostí.

adminPlatí do: 20.06.2020

13. POŽÁR ŽIVÉHO PLOTU, NOVÉ JIRNY

V sobotu 23.3.2019 v 17:21 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+4 k požáru živého plotu v Nových Jirnech. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav a SDH Nové Jirny.

adminPlatí do: 20.06.2020

12. POŽÁR BÝVALÉHO MLÝNA, ZÁPY

V pátek 22.3.2019 v 1:42 vyjížděla naše jednotka s CAS 32 Tatra 815 v počtu 1+3 k požáru rodinného domu v Zápech. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár bývalého mlýna. Jednotka prováděla kyvadlovou dopravu vody na požářiště a dále zasahovala za pomoci dýchací techniky. Další zasahující složky: HZS Mladá Boleslav, HZS Říčany, HZS Stará Boleslav, SDH Brandýs nad Labem, SDH Čelákovice, SDH Nové Jirny, SDH Zápy a policie ČR.

Více infomaci naleznete na pozary.cz.

adminPlatí do: 20.06.2020

11. TECHNICKÁ POMOC, ŠESTAJOVICE

V pondělí 11.3.2019 v 0:27 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+3 k odstranění neukotveného zahradního domku, který přistál na parkovišti nákupního střediska v Šestajovicích. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem, že se na místě již nachází Policie ČR a místní jednotka, a že se nejedná o zahradní domek, ale o poničený prodejní stánek. Další zasahující složky: SDH Šestajovice a Policie ČR. 

 

adminPlatí do: 20.06.2020

10. TECHNICKÁ POMOC, ZÁPY

V sobotu 9.3.2019 ve 23:55 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+3 k padlému stromu přes pozemní komunikaci v Zápech. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o padlou větev, která už byla z komunikace odstraněna. Jednotka dále prozkoumala širší okolí místa zásahu a poté se vrátila zpět na základnu. 

adminPlatí do: 20.06.2020

9. POŽÁR BIOODPADU, ŠESTAJOVICE

V pátek 1.3.2019 v 16:11 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+5 k požáru kůlny v Šestajovicích. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se nejedná o požár kůlny, ale o požár bioodpadu. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav, HZS Mladá Boleslav, HZS Říčany, SDH Šestajovice, SDH Klánovice a Policie ČR. 

adminPlatí do: 20.06.2020

8. POŽÁR OSOBNÍHO AUTOMOBILU, JIRNY

V pondělí 25.2.2019 v 5:28 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+4 k požáru osobního automobilu v Jirnech. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár osobního automobilu značky Škoda Felicia v podvozkové části. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav, HZS Mladá Boleslav a Policie ČR. 

adminPlatí do: 20.06.2020

7. POŽÁR RODINNÉHO DOMU A PŘÍSTAVKU, VYKÁŇ

V pondělí 11.2.2019 ve 12:23 vyjížděla naše jednotka s CAS 32 Tatra 815 v počtu 1+3 k požáru rodinného domu a přístavku s restaurací do Vykáně. Jednotka zasahovala za pomoci dýchací techniky. Další zasahující složky: HZS Český Brod, HZS Kutná Hora, HZS Nymburk, HZS Říčany, SDH Břežany, SDH Kostelec nad Černými lesy, SDH Poříčany, SDH Kounice, SDH Lysá nad Labem, SDH Vykáň, SDH Čelákovice, SDH Vyšehořovice, ZZS a Policie ČR. 

Zdroj fotografií a videa: pozary.cz - https://www.pozary.cz/clanek/205531-pri-pozaru-usedlosti-ve-vykani-byl-vyhlasen-druhy-stupen-poplachu-skoda-je-trimilionova/#1819

adminPlatí do: 20.06.2020

6. POŽÁR DODÁVKY, JIRNY

Ve středu 6.2.2019 v 10:24 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+3 a s CAS 32 Tatra 815 v počtu 1+1 k požáru dodávky na mostě u sjezdu na dálnici D11 v Jirnech. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav, HZS Mladá Boleslav, HZS Říčany a Policie ČR. 

Zdroj fotografií pozary.cz - https://www.pozary.cz/clanek/205311-nad-hradeckou-dalnici-u-obce-jirny-v-okrese-praha-vychod-shorela-dodavka/

 

adminPlatí do: 20.06.2020

5. TECHNICKÁ POMOC, ZELENEČ

V úterý 5.2.2019 ve 12:03 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+4 k odstranění zmrzlého sněhu ze střechy Základní školy v Zelenči., který padal dolů ze střechy a ohrožoval žáky, učitele i všechny kolemjdoucí. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav, SDH Šestajovice a SDH Nové Jirny. 

 

adminPlatí do: 20.06.2020

VALNÁ HROMADA SBORU

V pátek 25.1.2019 se v jirenské zbrojnici od 19:00 hodin konala valná hromada sboru. Naše pozvání přijali: starosta obce p. Skořepa, člen obecního zastupitelstva p. Hrůza, p. Tomeček za okresní sdružení hasičů Praha-východ, p. Stehlík za okrsek číslo 6, zástupci hasičských sborů z Nových Jiren, Šestajovic, Úval, Čelákovic, Vyšehořovic, Květnice a zástupci místních společenských organizací. Starosta sboru p. Martin Jakeš a velitel výjezdové jednotky p. Roman Slabý přednesli své obsáhlé zprávy o činnosti sboru a výjezdové jednotky za rok 2018. Po skončení oficiální části pokračovala volná zábava, která se protáhla až do ranních hodin. 

 

adminPlatí do: 20.06.2020

4. POŽÁR RODINNÉHO DOMU, JIRNY

Ve středu 16.1.2019 ve 22:05 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+4 a s CAS 32 Tatra 815 v počtu 1+1 k požáru rodinného domu v Jirnech. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár přístavku a části přízemí rodinného domu. Jednotka zasahovala za použití dýchací techniky. Po skončení hasebních prací byla naše jednotka ponechána na místě zásahu jako dohled do 7:30 hodin. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav, HZS Mladá Boleslav, SDH Nové Jirny, SDH Úvaly, ZZS a Policie ČR. 

 

adminPlatí do: 20.06.2020

3. PLANÝ POPLACH, NEHVIZDY

V neděli 13.1.2019 v 8:47 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+4 k požáru travního porostu vedle stohu slámy v Nehvizdech směrem na Vyšehořovice. Na konci obce Nehvizdy byla naše jednotka odvolána operačním střediskem s tím, že se na místě již nachází městská policie, a že se nejedná o požár, ale pouze o stoupající páru z hnojiště. Jednotka se vrátila zpět na základnu a celá událost byla překlasifikována na planý poplach. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav a SDH Nové Jirny.  

adminPlatí do: 20.06.2020

2. PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ, ČELÁKOVICE

Ve čtvrtek 10.1.2019 v 9:52 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+2 k požáru vysokozdvižného vozíku u skladu granulátu v Čelákovicích. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se nejedná o požár, ale o prověřovací cvičení. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav, SDH Brandýs nad Labem a SDH Čelákovice. 

adminPlatí do: 20.06.2020

1. PLANÝ POPLACH, NEHVIZDY

V úterý 1.1.2019 v 0:53 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+5 k požáru popelnice v Nehvizdech. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že na místě nic nehoří a celá událost byla překlasifikována na planý poplach. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav. 

Novinky:

admin18.01.2017 v 18:36

PF 2017

Příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Vám přeje Sbor dobrovolných hasičů Jirny.

admin18.01.2017 v 18:35

REKONSTRUKCE KLUBOVNY

V neděli 29.10.2016 byla dokončena rekonstrukce klubovny, která byla započata dne 8.5.2016 zbouráním přístřešku za klubovnou. Během rekonstrukce došlo k rozšíření a zvelebení klubovny, instalaci kamen a rozvodu topení po celé zbrojnici, vymalování chodby, toalet a kuchyně, k nátěru venkovních zdí zbrojnice a položení zámkové dlažby u zbrojnice. Všem členům, kteří se na rekonstrukci podíleli, patří velké poděkování za jejich odvedenou práci, která zabrala veškeré volné víkendy po dobu šesti měsíců. Rádi bychom podotkli, že veškeré práce počínaje zednickými, přes tesařské, klempířské, instalatérské, topenářské, elektrikářské, svářečské, malířské až po ty úklidové, byly provedeny svépomocí bez asistence jakékoliv odborné firmy. Závěrem bychom rádi poděkovali celému zastupitelstvu obce Jirny za schválení rekonstrukce a poskytnutí finančních zdrojů.   

admin18.01.2017 v 18:35

OSLAVY 130 LET SDH ÚVALY

V sobotu 25.6.2016 jsme se s naší historickou Tatrou 111 zúčastnili oslav 130 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Úvalech. V rámci akce proběhla výstava současné i historické techniky, výstava fotografií. Výjezdová jednotka předvedla ukázku vyprošťování a mladí hasiči předvedli požární útok. Nejmladší návštěvníci se mohli zúčastnit připravených soutěží. Dále proběhlo předání ocenění vybraným členům a slavnostní odhalení pamětní desky. O zpestření celé akce se postarala místní skupina Divokej Bill a připravený ohňostroj.

admin18.01.2017 v 18:34

OSLAVY 135 LET SDH ČELÁKOVICE

V sobotu 11.6.2016 jsme se s naší historickou Tatrou 111 zúčastnili oslav 135 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Čelákovicích. V rámci akce proběhla výstava současné i historické techniky, spanilá jízda městem a ukázky z činnosti mladých hasičů. Dále proběhlo předání ocenění vybraným členům sboru. 

admin18.01.2017 v 18:34

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC

V sobotu 30.4.2016 jsme pořádali tradiční pálení čarodějnic. Pro účastníky akce bylo připraveno tradiční občerstvení (pečená kýta, grilované klobásy, točené pivo a limonáda) a atmosféru čarodějnic dodávala vatra, která ve večerních hodinách osvětlovala okolí a dodávala teplo, které bylo v chladnějším počasí vítané. Pro nejmenší účastníky byl připraven skákací hrad. Ozvučení celé akce a správný výběr hudby zajistil DJ Kuře. Závěrem bychom chtěli poděkovat jirenským skautům za zapůjčení prostor u jejich klubovny a obci za zajištění mobilních WC. 

admin18.01.2017 v 18:34

MASOPUSTNÍ PRŮVOD

V sobotu 27.2.2016 jsme se společně se ZŠ Jirny podíleli na pořádání masopustního průvodu obcí. K hladkému průběhu celé akce bylo nezbytné na několik minut zastavit provoz na některých pozemních komunikacích v obci. 

admin18.01.2017 v 18:33

VÁLNÁ HROMADA SBORU

V pátek 29.1.2016 se v Kulturním domě v Jirnech konala valná hromada sboru. Naše pozvání přijali: starosta obce p. Skořepa, slečna Mašatová za okresní sdružení hasičů Praha - východ, p. Frydrych za okrsek číslo 6, zástupci hasičských sborů z Nových Jiren, Šestajovic, Úval, Vyšehořovic, Čelákovic, Brandýsa nad Labem a zástupci místních společenských organizací. Starosta sboru p. Martin Jakeš a velitel jednotky p. Roman Slabý přednesli obsáhlé zprávy o činnosti sboru a výjezdové jednotky za rok 2015. Během akce byla některým členům předána ocenění za jejich dlouholeté působení v hasičském hnutí nebo za jejich činnost ve výjezdové jednotce. Po skončení oficiální části pokračovala volná zábava, která se protáhla až do ranních hodin.

admin13.06.2016 v 18:23

PF 2016

Příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Vám přeje Sbor dobrovolných hasičů Jirny.

admin13.06.2016 v 18:22

SOUTĚŽ

V sobotu 19.9.2015 jsme zúčastnili soutěže okrsku číslo 6 spojené se soutěží o pohár starosty obce Šestajovice. Naše narychlo sestavené družstvo mužů se v okrskové soutěží umístilo na 4. místě a v soutěži o pohár starosty obce na místě osmém. Dále jsme s CAS 32 Tatra 815 zajišťovali doplňování vody do soutěžních kádí. 

admin13.06.2016 v 18:21

OSLAVY 120 LET ZALOŽENÍ SDH ŠESTAJOVICE

V sobotu 5.9.2015 jsme se s naší historickou Tatrou 111 a s Tatrou 815 zúčastnili oslav 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Šestajovicích. V rámci proběhla výstava současné a historické techniky, byla předána ocenění členům sboru a proběhly různé ukázky.

admin13.06.2016 v 18:20

OSLAVY 135 LET ZALOŽENÍ SDH TUKLATY

V sobotu 27.6.2015 jsme se s naší historickou Tatrou 111 a s Liaz 101 zúčastnili oslav 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Tuklatech. Během oslav byla předvedena současná i historická technika a provedeny ukázky hašení a vyprošťování. V rámci výroční schůze byl sboru předám čestný prapor a jednotlivým členům sboru byla předána vyznamenání. 

admin13.06.2016 v 18:19

OPRAVA A NATÍRÁNÍ PŘEDNÍ ČÁSTI FASÁDY ZBROJNICE

V sobotu 13.6.2015 proběhla oprava a penetrační nátěr přední části fasády zbrojnice. Práci nám sice komplikovalo počasí, kdy vysoké teploty vystřídal déšť, ale i přesto se nám podařilo natřít celou přední fasádu. O týdem později proběhl nátěr fasády vrchní barvou. Touto cestou by jsme chtěli poděkovat firmě PPG Deco Czech za poskytnutí nátěrových hmot.

 

admin13.06.2016 v 18:15

OSLAVY 111 LET ZALOŽENÍ SDH ŽERNOVKA

V sobotu 6.6.2015 jsme se s naší historickou Tatrou 111 zúčastnili oslav 111 let založení Sboru dobrovolných hasičů Žernovka. Během akce byla vystavena současná i historická technika a provedena ukázka požárního útoku týmem žen i mužů. Hlavním bodem celé akce bylo slavnostní předání repasované Tatry 148, od které převzal starosta sboru symbolicky klíče od starosty obce. 

admin13.06.2016 v 18:14

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY V JIRNECH

V sobotu 30.5.2015 jsme se společně se ZŠ Jirny zúčastnili slavnostního otevření naučné stezky v Jirnech. Zahájení celé akce proběhlo na dvoře ZŠ Jirny a slavnostní přestříhnutí pásky proběhlo u školy. K hladkému průběhu akce bylo na pár minut nutné uzavření horní část ulice K Lesu, které zajistila naše jednotka.

  

admin13.06.2016 v 18:13

NATÍRÁNÍ PODLAH V GARÁŽÍCH

V sobotu 23..5.2015 byla v rámci brigády nově natřena podlaha v prostřední dvougaráži. Zároveň byly natřeny vnitřní stěny fasády okolo všech vrat, oplechované stříšky nad vraty, parapet a mříž u okna a byla opravená podlaha v garáži u Tatry 111. Druhý den po zaschnutí podlah byly natřeny všechny dveře v garážích a nový nátěr dostal i ponk.  

admin13.06.2016 v 18:11

MONTÁŽ SEKČNÍCH VRAT A DEMONTÁŽ VRAT PŮVODNÍCH 

Ve dnech 12.-14.5. 2015 proběhla montáž nových sekčních vrat do naší zbrojnice firmou Trido. Hlavním důvodem výměny vrat bylo snížených tepelných ztrát, snížení množství prachu, který se dostával do zbrojnice přes stará netěsná vrata a v neposlední řadě také zvýšení komfortu při otevírání a zavírání vrat. Před samotnou montáží vrat bylo nutné opravit přilehlé zdi. V sobotu 16.5.2015 proběhla demontáž starých vrat, v rámci které byla odstraněna část zbylé konstrukce starých vrat a zachované části dostaly nový "kabát".  

admin13.06.2016 v 18:11

MALOVÁNÍ GARÁŽOVÝCH PROSTOR

V sobotu 9.5.2015 proběhlo malování všech garážových prostor naší zbrojnice. Samotné malování proběhlo díky půjčenému stříkacímu stroji velmi rychle, nicméně vystěhování garáží, zakrytí věcí, které zůstaly v garážích a oblepení vypínačů a zářivek krycí páskou zabralo mnohem více času než samotné malování. Ovšem nejvíce času zabral následný důkladný úklid, kterému se nevyhnula ani podlaha. Všechny garáže se prozářily a výsledek za tu námahu s tím spojenou opravdu stojí. 

admin13.06.2016 v 18:10

DEN ZÁCHRANÁŘŮ V KOLÍNĚ 

V pátek 8.5.2015 jsme se s naší historickou Tatrou 111 zúčastnili Dne záchranářů v Kolíně. V rámci akce proběhlo uctění Dne osvobození u pomníku obětem války, prezentace požárních vozů Tatra, ukázky požárních sportů a komentované ukázky vyprošťování osob z havarovaného vozidla. Účastníci akce si mohli na vlastní kůži vyzkoušet simulaci převrácení osobního vozidla. 

admin13.06.2016 v 18:09

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

Ve čtvrtek 30.4.2015 jsme pořádali již tradiční pálení čarodějnic. Pro účastníky akce bylo připraveno tradiční občerstvení (pečená kýta, grilované klobásy, točené pivo a limonáda) a atmosféru čarodějnic dodávala vatra, která ve večerních hodinách osvětlila okolí. Pro nejmenší účastníky byl připraven skákací hrad, který v některých chvílích dostával pořádně zabrat. Ozvučení celé akce a správný výběr hudby zajistil DJ Kuře. Závěrem bychom chtěli poděkovat jirenským skatům za zapůjčení prostor u jejich klubovny.

admin13.06.2016 v 18:08

MEDAILE SVÁTÉHO FLORIÁNA

V sobotu 14.3.2015 na shromáždění delegátů sborů okresu Praha-východ byla našemu sboru udělena Krajským sdružením hasičů Středočeského kraje medaile svatého Floriána.

Strana: Předchozí 1 ,2 ,3 ,4 Další