SDH Jirny

Poslední novinky

Aktuálně:

adminPlatí do: 21.06.2021

DŮLEŽITÉ KONTAKTY V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM

Infolinky Krajské hygienické stanice SK:
771 137 070 (7:00 až 19:00, sedm dní v týdnu)
736 521 357 (7:00 až 16:00, pouze pracovní dny)
Na linky, prosíme, neposílejte SMS.

V pracovní době se dle místa Vašeho bydliště obracejte na protiepidemická oddělení jednotlivých územních pracovišť, kontakty viz stránky KHS.

Linka Ministerstva zdravotnictví 1212

V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112

zdroj: www.pkr.kr-stredocesky.cz
adminPlatí do: 21.06.2021

DŮLEŽITÉ INFORMACE V SOUVISLOSTI S PROKÁZÁNÍM KORONAVIRU OZNAČOVANÝM JAKO SARS CoV-2 v ČR.

Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

i) cest zpět do místa svého bydliště,

j) pohřbů;

II. nařizuje

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I písm. a) až i),

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;

III. doporučuje

a) zaměstnavatelům využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště, podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě, omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),

c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,

e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven: vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry, zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);

zdroj: www.vlada.cz

adminPlatí do: 20.06.2021

4. POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY, JIRNY

V úterý 24.4.2020 ve 22:20 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz  Atego v počtu 1+3 k požáru zářivkového tělesa v dílně u RD. Další zasahující složky IZS: HZS Stará Boleslav, HZS Říčany, HZS Mladá Boleslav, SDH Nové Jirny a PČR.

 

adminPlatí do: 20.06.2021

3. POŽÁR SKLADOVACÍ HALY, ÚVALY

V úterý 11.2.2020 ve 04:12 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz  Atego v počtu 1+3 a s CAS 32 Tatra 815 v počtu 1+1 k požáru skladovací haly v Úvalech. Více info na požáry.cz

           

adminPlatí do: 20.06.2021

2. TECHNICKÁ POMOC - PADLÉ STROMY, ŠESTAJOVICE

Ve středu 28.1.2020 ve 14:40 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+3 k odstranění vyvrácených stromů a popadaných větví na pozemní komunikaci v Šestajovicích. Další zasahující složky: SDH Šestajovice.

adminPlatí do: 20.06.2021

1. TECHNICKÁ POMOC - ÚNIK VODY, JIRNY

Ve středu 8.1.2020 ve 23:55 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+3 k úniku vody v prvním patře bytového domu v jirnech. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav a Policie ČR.

Novinky:

admin13.06.2016 v 18:07

MASOPUST

V sobotu 28.2.2015 jsme se společně se ZŠ Jirny podíleli na pořádání masopustního průvodu obcí. K hladkému průběhu celé akce bylo nezbytné na několik minut zastavit provoz na některých pozemních komunikacích v obci. 

admin13.06.2016 v 18:06

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SBORU

V pátek 30.1.2015 se v Kulturním domě v Jirnech konala výroční valná hromada našeho sboru. Naše pozvání přijali: starosta obce p. Skořepa, zástupce starosty p. Rytíř, starosta okresního sdružení hasičů Praha-východ p. Lacina, zástupce okrsku č. 6 p. Křížek, zástupci okolních sborů a místních společenských organizací. Starosta soboru p. Marin Jakeš a velitel výjezdové jednotky p. Roman Slabý přednesli obsáhlé zprávy o činnosti sboru a výjezdové jednotky. Během akce byla některým členům předána ocenění za jejich dlouholeté působení v hasičském hnutí. Po skončení oficiální části pokračovala volná zábava, která se protáhla až do ranních hodin.

admin20.01.2015 v 22:29

SOUTĚŽ O POHÁR STAROSTY OBCE ŠESTAJOVICE

V sobotu 27.9.2014 jsme se zúčastnili pohárové soutěže v požárním útoku v Šestajovicích. Náš sbor reprezentovala dvě družstva, a to v kategorii muži a ženy bez rozlišení věku. V těžké konkurenci obsadilo družstvo mužů osmé místo a družstvo žen místo šesté. Poklidný průběh perfektně připravené soutěže narušovaly problémy s nástřikovými terči, které si dělaly, co chtěly a u mnoha družstev to mělo negativní vliv na konečný výsledek.

admin20.01.2015 v 22:29

OBDORNÁ PŘÍPRAVA VELITELŮ A STROJNÍKŮ

V sobotu 20.9.2014 se velitelé a strojníci naší jednotky zúčastnili praktické části pravidelné odborné přípravy, kterou pořádá HZS Středočeského kraje - Územní odbor Mladá Boleslav a OSH Praha - východ. Naši členové zúročili své znalosti při plnění úkolů na sedmi stanovištích, která byla rozmístěna po sportovním areálu v Houšťce, Káraném a na stanici HZS ve Staré Boleslavi. Tímto bychom chtěli poděkovat pořadatelům za perfektně připravenou akci, ze které si jistě všichni zúčastnění odnesli mnoho poznatků.

admin20.01.2015 v 22:28

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU

V sobotu 6.9.2014 jsme se zúčastnili okrskové soutěže v požárním útoku v Záluží. V improvizované sestavě se nám podařilo obsadit v kategorii muži starší krásné čtvrté místo a to i navzdory tomu, že nás při druhém útoku zradilo vybavení. 

admin20.01.2015 v 22:26

OSLAVY 125. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH ŠKVOREC

V sobotu 30.8.2014 jsme se s naší Tatrou 111 zúčastnili 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Škvorci. Během akce byla předvedena historická i současná technika, proběhla spanilá jízda obcí, slavnostní položení věnců a předání nového praporu sboru a ukázky hašení a vyprošťování. 

admin20.01.2015 v 22:25

OSLAVY 125. VÝROČÍ SDH OVČÁRY-NEDOMICE

V sobotu 5.7.2014 jsme se s Tatrou 111 zúčastnili oslav 125. výročí založení sboru v Ovčárech-Nedomicích. Během akce proběhla ukázka hasičské techniky, převážně vozů Tatra, jednotka ze Staré Boleslavi předvedla ukázku vyproštění osoby z havarovaného automobilu a na závěr akce proběhla netradiční soutěž na místním rybníku a přilehlém okolí.

admin20.01.2015 v 22:24

OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH POŘÍČANY

V sobotu 21.6.2014 jsme se s naší historickou Tatrou 111 zúčastnili oslav 130. založení sboru v Poříčanech. Účastníci akce si mohli prohlédnout současnou i historickou techniku, byla předvedena ukázka vyprošťování osob z osobního automobilu, ukázka hašení "hořícího" automobilu, místní přípravka a žáci předvedli ukázku požárního útoku a na závěr programu se předvedla zásahová jednotka se svou parodií na hašení makety domu, která pobavila všechny návštěvníky.

admin20.01.2015 v 22:23

ZVĚTŠENÍ VÝKONU MOTORU U VOZU LIAZ CAS K 25

Vzhledem k tomu, že výkon motoru u naší "Liazky" byl ne úplně takový, jaký by měl být, i když se jedná o skoro nový motor, který má najeto pouze 12 000 Km, bylo provedeno našimi šikovnými mechaniky několik úprav motoru. Jako třešnička na dortu potom byla provedena výměna stávajícího turbodmychadla ČZ K 36 za nové turbodmychadlo od renomovaného anglického výrobce, firmy HOLSET, a tím došlo k rapidnímu nárůstu výkonu u tohoto motoru. Takto byly upravovány vozy, které za tehdejší ČSAD jezdily do západní Evropy. Veškeré úpravy byly financovány z vlastních zdrojů.

admin20.01.2015 v 22:22

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Ve středu 30.4.20104 jsme pořádali již tradiční pálení čarodějnic. Vše se odehrávalo na skautském hřišti za Kulturním domem a atmosféru nepokazily ani poněkud zhoršené terénní podmínky. Připraveno bylo opět tradiční občerstvení a o zábavu dětí i dospělých se postaral DJ KUŘE

admin20.01.2015 v 22:21

HASÍK

V pondělí 28.4.2014 jsme se společně s kolegy z SDH Brandýs n/L zapojili (stejně jako v loňském roce) do preventivně výchovné činnosti Hasík. Vše se odehrávalo v okolí naší zbrojnice. Pro děti ze základní školy bylo připraveno několik ukázek a malí návštěvníci si odnesli mnoho užitečných rad. Po odchodu dětí ze ZŠ nás navštívili děti z Mateřské školy, pro které byl připraven opět zajímavý program.

admin20.01.2015 v 22:19

MASOPUST

V sobotu 22.2.2014 jsme se společně se ZŠ Jirny podíleli na masopustním průvodu obcí. K hladkému průběhu celé akce bylo nezbytné na několik minut zastavit provoz na některých pozemních komunikacích v Jirnech. 

admin20.01.2015 v 22:17

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA

V sobotu 18.1.2014 se konala v Kulturním domě výroční valná hromada našeho sboru. Naše pozvání přijal starosta obce p. Skořepa, za OSH P-V p. Frydrych, za okrsek č.6 p. Křížek, zástupci hasičských sborů z Nových Jiren, Úval, Šestajovic, Vyšehořovic, Brandýsa n/L, Čelákovic a zástupci místních společenských organizací. Starosta sboru p. Martin Jakeš a velitel jednotky p. Roman Slabý přednesli obsáhlé zprávy o činnosti sboru a jednotky za rok 2013 a po ukončení oficiální části valné hromady pokračovala volná zábava až do pozdních nočních hodin.

admin31.01.2014 v 21:44

NÁVŠTĚVA MŠ ZELENEČ

Ve středu 9.10.2013 navštívil náš sbor Mateřskou školu v Zelenči, kde probíhala ukázka hasičské a policejní techniky. Děti tak měly jedinečnou možnost prohlédnout si zásahové vozy a jejich vybavení. 

admin31.01.2014 v 21:43

POHÁR STAROSTY OBCE ŠESTAJOVICE

V sobotu 5.10.2013 se dvě družstva našeho sboru zúčastnila soutěže o pohár starosty obce Šestajovice. Družstvo mužů bylo opět v improvizované sestavě a ve své kategorii obsadilo 5. místo. Naše ženské družstvo, také v pozměněné sestavě, obsadilo krásné třetí místo a my bychom jim touto cestou chtěli ještě jednou pogratulovat.

admin31.01.2014 v 21:41

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU

V sobotu 21.9.2013 jsme se zúčastnili soutěže okrsku číslo 6 v požárním útoku ve Škvorci. V improvizované sestavě a na podmáčeném hřišti obsadilo naše družstvo krásné čtvrté místo v kategorii muži - mladší. 

admin19.06.2013 v 22:45

HASIČSKÝ DEN

V sobotu 15.6.2013 pořádal náš sbor již tradiční Hasičský den pro děti. Pro děti bylo připraveno několik soutěží, za které byly posléze odměněny, a další atrakce v podobě skákacího hradu nebo jízdy na koni. V rámci akce byla předvedena ukázka hašení a vyprošťování a na závěr akce jsme dětem udělali pěnu. O ozvučení celé akce se postarali DJ Kuře a DJ Hokejka. Závěrem bychom rádi poděkovali všem sponzorů a jirenským skautům za propůjčení prostor u jejich klubovny. 

admin3.05.2013 v 18:45

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

V úterý 30.4.2013 jsme pořádali již tradiční pálení čarodějnic. Pro účastníky, kteří se letos sešli v hojném počtu, akce bylo připraveno tradiční občerstvení (pečená kýta, grilované klobásy, točené pivo a limonáda) a atmosféru čarodějnic dodávala vatra, která ve večerních hodinách osvětlila okolí. Pro nejmenší účastníky byl připraven skákací hrad, který v některých chvílích dostával pořádně zabrat. Počasí nám sice příliš nepřálo, ale dobrou náladu a zábavu nám nezkazilo. Ozvučení celé akce zajistili DJ Kuře a DJ Hokejka a postarali se o ten správný výběr hudby. Závěrem bychom chtěli poděkovat jirenským skatům za zapůjčení prostor u jejich klubovny.

 

admin14.04.2013 v 19:01

UKLIĎME POŠEMBEŘÍ

Již třetím rokem se náš sbor zapojil do akce "Ukliďme Pošembeří". V sobotu 13.4.2013 jsme provedli vyčištění příkopů v okolí Brandýské ulice ke světelné křižovatce a část Poděbradské k nájezdu na dálnici D11. Oproti uplynulým létům odpadků sice ubylo, nicméně naplněných pytlů bylo víc než dost.

admin8.04.2013 v 14:48

HASÍK

Ve středu 27. 3.  2013 jsme se společně s kolegy z SDH Brandýs nad Labem zapojili do programu Hasík, který slouží k preventivně výchovné činnosti mládeže v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Naše zbrojnice a technika, společně s odborným výkladem, poskytla mnoho informací, rad a praktických ukázek dětem ze ZŠ Jirny. 

Strana: Předchozí 1 ,2 ,3 ,4 Další