SDH Jirny

Poslední novinky

Aktuálně:

adminPlatí do: 21.06.2021

DŮLEŽITÉ KONTAKTY V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM

Infolinky Krajské hygienické stanice SK:
771 137 070 (7:00 až 19:00, sedm dní v týdnu)
736 521 357 (7:00 až 16:00, pouze pracovní dny)
Na linky, prosíme, neposílejte SMS.

V pracovní době se dle místa Vašeho bydliště obracejte na protiepidemická oddělení jednotlivých územních pracovišť, kontakty viz stránky KHS.

Linka Ministerstva zdravotnictví 1212

V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112

zdroj: www.pkr.kr-stredocesky.cz
adminPlatí do: 21.06.2021

DŮLEŽITÉ INFORMACE V SOUVISLOSTI S PROKÁZÁNÍM KORONAVIRU OZNAČOVANÝM JAKO SARS CoV-2 v ČR.

Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

i) cest zpět do místa svého bydliště,

j) pohřbů;

II. nařizuje

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I písm. a) až i),

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;

III. doporučuje

a) zaměstnavatelům využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště, podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě, omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,

b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),

c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,

e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven: vytvořili podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry, zajistili zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekci);

zdroj: www.vlada.cz

adminPlatí do: 20.06.2021

4. POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY, JIRNY

V úterý 24.4.2020 ve 22:20 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz  Atego v počtu 1+3 k požáru zářivkového tělesa v dílně u RD. Další zasahující složky IZS: HZS Stará Boleslav, HZS Říčany, HZS Mladá Boleslav, SDH Nové Jirny a PČR.

 

adminPlatí do: 20.06.2021

3. POŽÁR SKLADOVACÍ HALY, ÚVALY

V úterý 11.2.2020 ve 04:12 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz  Atego v počtu 1+3 a s CAS 32 Tatra 815 v počtu 1+1 k požáru skladovací haly v Úvalech. Více info na požáry.cz

           

adminPlatí do: 20.06.2021

2. TECHNICKÁ POMOC - PADLÉ STROMY, ŠESTAJOVICE

Ve středu 28.1.2020 ve 14:40 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+3 k odstranění vyvrácených stromů a popadaných větví na pozemní komunikaci v Šestajovicích. Další zasahující složky: SDH Šestajovice.

adminPlatí do: 20.06.2021

1. TECHNICKÁ POMOC - ÚNIK VODY, JIRNY

Ve středu 8.1.2020 ve 23:55 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+3 k úniku vody v prvním patře bytového domu v jirnech. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav a Policie ČR.

adminPlatí do: 20.06.2020

PF 2020

Sbor dobrovolných hasičů Jirny Vám přeje příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví, pohody, osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2020. 

adminPlatí do: 20.06.2020

37. DOPRAVNÍ NEHODA, JIRNY

V neděli 15.12.2019 v 18:57 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+4 k dopravní nehodě v Jirnech. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o osobní automobil, který projel rovně přes vyvýšený střed kruhového objezdu, při čemž došlo k úniku provozních kapalin. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav a policie ČR. 

adminPlatí do: 20.06.2020

36. NENAHLÁŠENÉ PÁLENÍ, JIRNY

Ve středu 20.11.2019 v 15:05 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+2 k nenahlášenému pálení v Jirnech. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o dvě nezávislé a nenahlášené pálení bioodpadu. První ohniště, které nebylo zajištěno vodou bylo uhašeno a druhé, zajištěné, bylo ponecháno k dohoření. Obě dozorující osoby byly poučeny o povinnosti nahlašování pálení. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav. 

adminPlatí do: 20.06.2020

35. PLANÝ POPLACH, ŠESTAJOVICE

V pátek 1.11.2019 v 9:39 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+3 k nahlášenému požáru v Šestajovicích. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že na místě již zasahuje SDH Šestajovice, a že se jedná pouze o nenahlášené pálení. Po příjezdu HZS Stará Boleslav byla naše jednotka z rozhodnutí velitele zásahu odeslána zpět na základnu. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav, SDH Šestajovice a policie ČR. 

adminPlatí do: 20.06.2020

34. POŽÁR OSOBNÍHO AUTOMOBILU, ZELENEČ

Ve čtvrtek 31.10.2019 v 6:40 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+2 k požáru osobního automobilu v Zelenči. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že na místě již zasahuje HZS Stará Boleslav a naše jednotka byla ponechána v záloze a posléze odeslána zpět na základnu. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav a HZS Mladá Boleslav.

adminPlatí do: 20.06.2020

33. DOPRAVNÍ NEHODA, ÚVALY

V úterý 22.10.2019 ve 20:35 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+4 k dopravní nehodě v Jirnech. Při výjezdu byla naše jednotka odvolána s tím, že se jedná o změnu adresy místa o události. 

adminPlatí do: 20.06.2020

32. ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, JIRNY

V úterý 15.10.2019 v 11:13 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+4 k úniku nebezpečných látek na pozemní komunikaci v Jirnech. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o únik nafty z dodávky o rozměrech cca 4x1,5 metru. Jednotka provedla zasypání uniklé nafty sorbentem a po úklidu komunikace se vrátila zpět na základnu.

 

adminPlatí do: 20.06.2020

31. ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, JIRNY

V pondělí 14.10.2019 ve 4:28 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+4 k úniku nebezpečných látek na pozemní komunikaci v Jirnech. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se na místě již nachází policie ČR a že se jedná o vyteklý motorový olej z převozní ambulance. Po zasypání olejových skvrn sorbentem se jednotka z rozhodnutí velitele zásahu vrátila zpět na základnu. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav a policie ČR.

adminPlatí do: 20.06.2020

30. TECHNICKÁ POMOC - PŘEHŘÁTÝ MOTOR, JIRNY

V neděli 13.10.2018 v 10:41 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+5 k požáru osobního automobilu v motorové části v Jirnech. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se nejedná o požár, ale o tpřehřátý motor a celá událost byla překlasifikována na technickou pomoc. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav, policie ČR

adminPlatí do: 20.06.2020

ŠestajkyFEST

V sobotu 12.10.2019 jsme se s naší historickou Tatrou 111 zúčastnili jedné z akcí spojených se šestajovickými podzimními oslavami 30 let svobody 1989-2019. V rámci akce proběhla výstava automobilových veteránů a jejich spanilá jízda, prezentace místních klubů, spolků a organizací, retro výstavka a další. V rámci akce vystoupily i kapely Dafne, Nouzovej Východ, River Stars a Thrasning Machine. 

 

adminPlatí do: 20.06.2020

29. TECHNKÁ POMOC - PADLÝ STROM, JIRNY

V pondělí 30.9.2019 ve 13:12 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+3 k technické pomoci v Jirnech. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že jedná o zlomenou lípu, která spadla na plot a zahradní domek u rodinného domu. Jednotka provedla rozřezání stromu a vrátila se zpět na základnu. Další zasahující složky: HZS Říčany a Policie ČR.

adminPlatí do: 20.06.2020

28. TECHNICKÁ POMOC - ULOMENÁ VĚTEV, MSTĚTICE

V pondělí 30.9.2019 v 8:02 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+3 k technické pomoci ve Mstěticích. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o ulomenou suchou větev, která zůstala viset v koruně stromu ve výšce cca 6 metrů a hrozí pád na vozovku. Jednotka provedla odstranění větve za pomoci nastavovacích žebříků, trhacího háku a lana. Po uklizení pozemní komunikace se jednotka vrací zpět na základnu

adminPlatí do: 20.06.2020

27. POŽÁR BIOODPADU, HOROUŠANY

V úterý 24.9.2019 v 19:05 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+3 a s CAS 32 Tatra 815 v počtu 1+1 k požáru bioodpadu v Horoušanech. Jednotka prováděla kyvadlovou dopravu vody na požářiště s hašení požáru pomocí lafetové proudnice. Další zasahující složky: HZS Český Brod, SDH Úvaly, SDH Nové Jirny a Policie ČR. 

adminPlatí do: 20.06.2020

26. PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ, NEHVIZDY

V úterý 24.9.2019 v 10:36 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+2 k údajnému požáru ve skladu Základní školy v Nehvizdech. Ve skutečnosti se jednalo o prověřovací cvičení, při kterém jednotka prováděla průzkum budovy školy, aby zjistila, jestli se v objektu ještě někdo nenachází. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav a SDH Čelákovice.

adminPlatí do: 20.06.2020

OSLAVY 130 LET SDH ŠKVOREC

V sobotu 14.9.2019 jsme se s CAS 15 Mercedes-Benz Atego zúčastnili oslav 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů ve Škvorci. V dopoledních hodinách proběhla spanilá jízda obcí a položení věnců k pomníkům padlým. Dále následovalo posvěcení sošky sv. Floriána, ukázka práce psovodů Policie ČR, vyprošťování osoby z osobního automobilu a ukázky hašení. 

adminPlatí do: 20.06.2020

POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ ZELENČÍ

V sobotu 7.9.2019 jsme se s CAS 15 Mercedes-Benz Atego a s CAS 32 Tatra 815 zúčastnili Pohádkového putování Zelenčí. Pro malé návštěvníky byl připraven bohatý program zahrnující pohádkové úkoly, divadlo, dílny, hádanky a šifry a také vzdělávací části zaměřené na vědu a ekologii, 

adminPlatí do: 20.06.2020

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU, ŠESTAJOVICE

V sobotu 7.9.2019 jsme se zúčastnili okrskové soutěže spojené se soutěží o pohár starosty obce Šestajovice. Naše narychlo sestavené družstvo mužů se v kategorii muži starší umístilo na 4. a 7. místě. V silné konkurenci družstev byl nutný kvalitní trénink, který nám letos chyběl, ale jak se říká, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Foto p. Kůs.

adminPlatí do: 20.06.2020

25. ZÁCHRANA ZVÍŘETE Z HLOUBKY, JIRNY

V neděli 1.9.2019 v 7:22 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+4 k záchraně zvířete z hloubky v Jirnech. Po příjezdu na místo zásahu bylo provedeným průzkumem zjištěno, že se jedná o psa, který spadl do otevřené vodoměrné šachty na neoploceném stavebním pozemku, a na místě události se nacházejí jeho majitelé. Jednotka za pomoci nastavovacího žebříku provedla sestoupení do šachty, vytažení zvířete ven a předání majitelům. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav.

adminPlatí do: 20.06.2020

24. POŽÁR PADLÉHO STROMU, NOVÉ JIRNY

Ve čtvrtek 25.7.2019 v 10:32 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+3 k požáru padlého stromu v Nových Jirnech. Po příjezdu na místo zásahu bylo provedeným průzkumem zjištěno, že se jedná o padlý strom do drátů vysokého napětí, který začal doutnat. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav a SDH Nové Jirny.

adminPlatí do: 20.06.2020

23. POŽÁR STRNIŠTĚ, ZELENEČ-MSTĚTICE

Ve středu 24.7.2019 v 15:22 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+3 a s CAS 32 Tatra 815 v počtu 1+1 k požáru strniště mezi obcemi Zeleneč a Mstětice. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav, HZS Mladá Boleslav, HZS podniku ČEPRO Mstětice, SDH Brandýs nad Labem, SDH Nové Jirny a SDH Šestajovice.

 

adminPlatí do: 20.06.2020

22. POŽÁR VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU, JIRNY

V pátek 28.6.2019 v 10:17 vyjížděla naše jednotka s CAS 32 Tatra 815  v počtu 1+2 k požáru velkoobjemového kontejneru plného dřevěných palet v Jirnech. jednotka zasahovala za pomoci dýchací techniky. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav a Policie ČR. 

adminPlatí do: 20.06.2020

21. TECHNICKÁ POMOC, ČELÁKOVICE-MSTĚTICE

Ve středu 26.6.2019 v 15:45 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+5 ke spadlé troleji na železniční trati mezi Čelákovicemi a Mstěticemi. Jednotka prováděla evakuaci osob z vlaku na přilehlou louku a asistovala cestujícím při nástupu na náhradní vlakové soupravy. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav, HZS Mladá Boleslav, HZS Říčany a SŽDC Nymburk.

adminPlatí do: 20.06.2020

20.  POŽÁR ELEKTRICKÉ ROZVODNY, JIRNY

V neděli 23.6.2019 v 7:01 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego k požáru elektrické rozvodny v Jirnech. Po příjezdu na místo zásahu současně s HZS Stará Boleslav byla naše jednotka z rozhodnutí velitele zásahu ponechána v záloze a po ukončení zásahu odeslána zpět na základnu. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav, HZS Říčany a SDH Nové Jirny.  

adminPlatí do: 20.06.2020

19. TECHNICKÁ POMOC, JIRNY

Ve čtvrtek 20.6.2019 v 10:03 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+1 k čerpání vody ze zatopené vzorkovny zboží v Jirnech. K odčerpání vody bylo použito elektrické kalové čerpadlo.  

adminPlatí do: 20.06.2020

NÁVŠTĚVA Z MATEŘSKÉ ŠKOLY JIRNY

V pondělí 17.6.2019 k nám do zbrojnice zavítali předškoláci ze zelené třídy jirenské mateřské školy. Na úvod byly děti seznámeny se životem hasičů, jejich osobní výstrojí a výzbrojí Dětem byly předány informace o tom, jak se mají zachovat v případě požáru, na které telefonní číslo zavolat a co na tísňové lince sdělit operátorovi. Děti měly možnost si prohlédnout celou hasičskou zbrojnici, vyzkoušet si helmu i zásahový kabát a stříkat z vysokotlakého vedení. Dále následovala praktická ukázka hydraulického vyprošťovacího zařízení a představení agregátu na přetlakovou ventilaci, kde byla simulována chůze proti větru. Po praktických ukázkách proběhla prohlídka prvovýjezdového automobilu Mercedes-Benz Atego. Děti si kromě hezkých zážitků a řady důležitých informací odnesly i hasičské vystřihovánky a slepovačky hasičských automobilů, které obdržely jako pozornost a poděkování za návštěvu. 

adminPlatí do: 20.06.2020

18. TECHNICKÁ POMOC, ČELÁKOVICE

V sobotu 15.6.2019 v 18:44 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+5 k likvidaci následků prudkých dešťů v Čelákovicích. První událostí tohoto večera bylo vytékání vody z odpadu do vany a umyvadlo v rodinném domě v ulici U Mostu, dále se jednotka přesunula k čerpání vody pod železničním viaduktem v ulici Přístavní, kde hladina vody dosahovala výšky cca 50cm, Po odčerpání vody pod viaduktem se jednotka přemístila k rodinnému domu v téže ulici, kde prováděla opětovně odčerpání vody ze zatopené garáže, dílny a hospodářských budov.

  

adminPlatí do: 20.06.2020

17. POŽÁR SKLEPNÍCH PROSTORŮ, ČELÁKOVICE

V pondělí 3.6.2019 v 18:20 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+5 k požáru sklepních prostorů v Čělákovicích. Po příjezdu na místo zásahu byla jednotka z rozhodnutí velitele zásahu ponechána v záloze a posléze odeslána zpět na základnu s tím, že síly a prostředky jsou dostačující. 

adminPlatí do: 20.06.2020

16. POŘÁR KOMPOSTU, JIRNY

Ve čtvrtek 2.5.2019 v 10:13 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+1 k požáru kompostu v Jirnech. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav. 

adminPlatí do: 20.06.2020

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC

V úterý 30.4.2019 jsme ve spolupráci s obcí pořádali tradiční pálení čarodějnic. Pro účastníky akce bylo připraveno tradiční občerstvení (grilované kýty a klobásy, točené pivo a limonáda) a atmosféru čarodějnic dodávala vatra, která ve večerních hodinách osvětlovala okolí a dodávala teplo, které bylo v chladnějším počasí vítané. Pro nejmenší účastníky byl připraven skákací hrad. Ozvučení celé akce a správný výběr hudby zajistil DJ Kuře. Závěrem bychom chtěli poděkovat jirenským skautům za zapůjčení prostor u jejich klubovny a obci za zajištění mobilních WC.

          

adminPlatí do: 20.06.2020

15. POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY, NEHVIZDY

V úterý 23.4.2019 ve 21:48 vyjížděla naše jednotka s CAS 32 Tatra 815 v počtu 1+3 k požáru nízké budovy v Nehvizdech. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že jedná o požár provozovny elektrokol. Jednotka zasahovala za pomoci dýchací techniky. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav, HZS Mladá Boleslav, SDH Čelákovice a SDH Nové Jirny.

Zdroj fotografií: pozary.cz.

adminPlatí do: 20.06.2020

14. POŽÁR VÝŠKOVÉ BUDOVY, ČELÁKOVICE

V neděli 21.4.2019 v 11:36 vyjížděla naše jednotka s CAS 32 Tatra 815 v počtu 1+3 k požáru výškové budovy v Čelákovicích. Po příjezdu do Čelákovic byla naše jednotka odvolána operačním střediskem s tím, že síly a prostředky na místě zásahu jsou dostačující. Jednotka se tedy vrátila zpět na základnu, Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav, HZS Mladá Boleslav, HZS Říčany, SDH Čelákovice a SDH Brandýs nad Labem. 

adminPlatí do: 20.06.2020

ODBORNÁ PŘÍPRAVA STROJNÍKŮ A VELITELŮ

V sobotu 13.4.2019 se tři strojníci a tři velitelé družstev zúčastnili odborné přípravy velitelů a strojníků ve Staré Boleslavi. Odborná příprava byla zaměřena na následující témata: provedení zásahu ve ztížených podmínkách za použití DT (záchrana zraněné osoby), ověření fyzické způsobilosti, zásady první pomoci, nebezpečné látky, komunikace v jednotce PO - možné způsoby spojení a komunikace, jízda zručnosti, strojní služba - sání a na závěr testové přezkoušení znalostí.

adminPlatí do: 20.06.2020

13. POŽÁR ŽIVÉHO PLOTU, NOVÉ JIRNY

V sobotu 23.3.2019 v 17:21 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+4 k požáru živého plotu v Nových Jirnech. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav a SDH Nové Jirny.

adminPlatí do: 20.06.2020

12. POŽÁR BÝVALÉHO MLÝNA, ZÁPY

V pátek 22.3.2019 v 1:42 vyjížděla naše jednotka s CAS 32 Tatra 815 v počtu 1+3 k požáru rodinného domu v Zápech. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár bývalého mlýna. Jednotka prováděla kyvadlovou dopravu vody na požářiště a dále zasahovala za pomoci dýchací techniky. Další zasahující složky: HZS Mladá Boleslav, HZS Říčany, HZS Stará Boleslav, SDH Brandýs nad Labem, SDH Čelákovice, SDH Nové Jirny, SDH Zápy a policie ČR.

Více infomaci naleznete na pozary.cz.

adminPlatí do: 20.06.2020

11. TECHNICKÁ POMOC, ŠESTAJOVICE

V pondělí 11.3.2019 v 0:27 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+3 k odstranění neukotveného zahradního domku, který přistál na parkovišti nákupního střediska v Šestajovicích. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem, že se na místě již nachází Policie ČR a místní jednotka, a že se nejedná o zahradní domek, ale o poničený prodejní stánek. Další zasahující složky: SDH Šestajovice a Policie ČR. 

 

adminPlatí do: 20.06.2020

10. TECHNICKÁ POMOC, ZÁPY

V sobotu 9.3.2019 ve 23:55 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+3 k padlému stromu přes pozemní komunikaci v Zápech. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o padlou větev, která už byla z komunikace odstraněna. Jednotka dále prozkoumala širší okolí místa zásahu a poté se vrátila zpět na základnu. 

adminPlatí do: 20.06.2020

9. POŽÁR BIOODPADU, ŠESTAJOVICE

V pátek 1.3.2019 v 16:11 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+5 k požáru kůlny v Šestajovicích. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se nejedná o požár kůlny, ale o požár bioodpadu. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav, HZS Mladá Boleslav, HZS Říčany, SDH Šestajovice, SDH Klánovice a Policie ČR. 

adminPlatí do: 20.06.2020

8. POŽÁR OSOBNÍHO AUTOMOBILU, JIRNY

V pondělí 25.2.2019 v 5:28 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+4 k požáru osobního automobilu v Jirnech. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár osobního automobilu značky Škoda Felicia v podvozkové části. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav, HZS Mladá Boleslav a Policie ČR. 

adminPlatí do: 20.06.2020

7. POŽÁR RODINNÉHO DOMU A PŘÍSTAVKU, VYKÁŇ

V pondělí 11.2.2019 ve 12:23 vyjížděla naše jednotka s CAS 32 Tatra 815 v počtu 1+3 k požáru rodinného domu a přístavku s restaurací do Vykáně. Jednotka zasahovala za pomoci dýchací techniky. Další zasahující složky: HZS Český Brod, HZS Kutná Hora, HZS Nymburk, HZS Říčany, SDH Břežany, SDH Kostelec nad Černými lesy, SDH Poříčany, SDH Kounice, SDH Lysá nad Labem, SDH Vykáň, SDH Čelákovice, SDH Vyšehořovice, ZZS a Policie ČR. 

Zdroj fotografií a videa: pozary.cz - https://www.pozary.cz/clanek/205531-pri-pozaru-usedlosti-ve-vykani-byl-vyhlasen-druhy-stupen-poplachu-skoda-je-trimilionova/#1819

adminPlatí do: 20.06.2020

6. POŽÁR DODÁVKY, JIRNY

Ve středu 6.2.2019 v 10:24 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+3 a s CAS 32 Tatra 815 v počtu 1+1 k požáru dodávky na mostě u sjezdu na dálnici D11 v Jirnech. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav, HZS Mladá Boleslav, HZS Říčany a Policie ČR. 

Zdroj fotografií pozary.cz - https://www.pozary.cz/clanek/205311-nad-hradeckou-dalnici-u-obce-jirny-v-okrese-praha-vychod-shorela-dodavka/

 

adminPlatí do: 20.06.2020

5. TECHNICKÁ POMOC, ZELENEČ

V úterý 5.2.2019 ve 12:03 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+4 k odstranění zmrzlého sněhu ze střechy Základní školy v Zelenči., který padal dolů ze střechy a ohrožoval žáky, učitele i všechny kolemjdoucí. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav, SDH Šestajovice a SDH Nové Jirny. 

 

adminPlatí do: 20.06.2020

VALNÁ HROMADA SBORU

V pátek 25.1.2019 se v jirenské zbrojnici od 19:00 hodin konala valná hromada sboru. Naše pozvání přijali: starosta obce p. Skořepa, člen obecního zastupitelstva p. Hrůza, p. Tomeček za okresní sdružení hasičů Praha-východ, p. Stehlík za okrsek číslo 6, zástupci hasičských sborů z Nových Jiren, Šestajovic, Úval, Čelákovic, Vyšehořovic, Květnice a zástupci místních společenských organizací. Starosta sboru p. Martin Jakeš a velitel výjezdové jednotky p. Roman Slabý přednesli své obsáhlé zprávy o činnosti sboru a výjezdové jednotky za rok 2018. Po skončení oficiální části pokračovala volná zábava, která se protáhla až do ranních hodin. 

 

adminPlatí do: 20.06.2020

4. POŽÁR RODINNÉHO DOMU, JIRNY

Ve středu 16.1.2019 ve 22:05 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+4 a s CAS 32 Tatra 815 v počtu 1+1 k požáru rodinného domu v Jirnech. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár přístavku a části přízemí rodinného domu. Jednotka zasahovala za použití dýchací techniky. Po skončení hasebních prací byla naše jednotka ponechána na místě zásahu jako dohled do 7:30 hodin. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav, HZS Mladá Boleslav, SDH Nové Jirny, SDH Úvaly, ZZS a Policie ČR. 

 

adminPlatí do: 20.06.2020

3. PLANÝ POPLACH, NEHVIZDY

V neděli 13.1.2019 v 8:47 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+4 k požáru travního porostu vedle stohu slámy v Nehvizdech směrem na Vyšehořovice. Na konci obce Nehvizdy byla naše jednotka odvolána operačním střediskem s tím, že se na místě již nachází městská policie, a že se nejedná o požár, ale pouze o stoupající páru z hnojiště. Jednotka se vrátila zpět na základnu a celá událost byla překlasifikována na planý poplach. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav a SDH Nové Jirny.  

adminPlatí do: 20.06.2020

2. PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ, ČELÁKOVICE

Ve čtvrtek 10.1.2019 v 9:52 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+2 k požáru vysokozdvižného vozíku u skladu granulátu v Čelákovicích. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se nejedná o požár, ale o prověřovací cvičení. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav, SDH Brandýs nad Labem a SDH Čelákovice. 

adminPlatí do: 20.06.2020

1. PLANÝ POPLACH, NEHVIZDY

V úterý 1.1.2019 v 0:53 vyjížděla naše jednotka s CAS 15 Mercedes-Benz Atego v počtu 1+5 k požáru popelnice v Nehvizdech. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že na místě nic nehoří a celá událost byla překlasifikována na planý poplach. Další zasahující složky: HZS Stará Boleslav. 

Novinky:

admin13.06.2016 v 18:07

MASOPUST

V sobotu 28.2.2015 jsme se společně se ZŠ Jirny podíleli na pořádání masopustního průvodu obcí. K hladkému průběhu celé akce bylo nezbytné na několik minut zastavit provoz na některých pozemních komunikacích v obci. 

admin13.06.2016 v 18:06

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SBORU

V pátek 30.1.2015 se v Kulturním domě v Jirnech konala výroční valná hromada našeho sboru. Naše pozvání přijali: starosta obce p. Skořepa, zástupce starosty p. Rytíř, starosta okresního sdružení hasičů Praha-východ p. Lacina, zástupce okrsku č. 6 p. Křížek, zástupci okolních sborů a místních společenských organizací. Starosta soboru p. Marin Jakeš a velitel výjezdové jednotky p. Roman Slabý přednesli obsáhlé zprávy o činnosti sboru a výjezdové jednotky. Během akce byla některým členům předána ocenění za jejich dlouholeté působení v hasičském hnutí. Po skončení oficiální části pokračovala volná zábava, která se protáhla až do ranních hodin.

admin20.01.2015 v 22:29

SOUTĚŽ O POHÁR STAROSTY OBCE ŠESTAJOVICE

V sobotu 27.9.2014 jsme se zúčastnili pohárové soutěže v požárním útoku v Šestajovicích. Náš sbor reprezentovala dvě družstva, a to v kategorii muži a ženy bez rozlišení věku. V těžké konkurenci obsadilo družstvo mužů osmé místo a družstvo žen místo šesté. Poklidný průběh perfektně připravené soutěže narušovaly problémy s nástřikovými terči, které si dělaly, co chtěly a u mnoha družstev to mělo negativní vliv na konečný výsledek.

admin20.01.2015 v 22:29

OBDORNÁ PŘÍPRAVA VELITELŮ A STROJNÍKŮ

V sobotu 20.9.2014 se velitelé a strojníci naší jednotky zúčastnili praktické části pravidelné odborné přípravy, kterou pořádá HZS Středočeského kraje - Územní odbor Mladá Boleslav a OSH Praha - východ. Naši členové zúročili své znalosti při plnění úkolů na sedmi stanovištích, která byla rozmístěna po sportovním areálu v Houšťce, Káraném a na stanici HZS ve Staré Boleslavi. Tímto bychom chtěli poděkovat pořadatelům za perfektně připravenou akci, ze které si jistě všichni zúčastnění odnesli mnoho poznatků.

admin20.01.2015 v 22:28

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU

V sobotu 6.9.2014 jsme se zúčastnili okrskové soutěže v požárním útoku v Záluží. V improvizované sestavě se nám podařilo obsadit v kategorii muži starší krásné čtvrté místo a to i navzdory tomu, že nás při druhém útoku zradilo vybavení. 

admin20.01.2015 v 22:26

OSLAVY 125. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH ŠKVOREC

V sobotu 30.8.2014 jsme se s naší Tatrou 111 zúčastnili 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Škvorci. Během akce byla předvedena historická i současná technika, proběhla spanilá jízda obcí, slavnostní položení věnců a předání nového praporu sboru a ukázky hašení a vyprošťování. 

admin20.01.2015 v 22:25

OSLAVY 125. VÝROČÍ SDH OVČÁRY-NEDOMICE

V sobotu 5.7.2014 jsme se s Tatrou 111 zúčastnili oslav 125. výročí založení sboru v Ovčárech-Nedomicích. Během akce proběhla ukázka hasičské techniky, převážně vozů Tatra, jednotka ze Staré Boleslavi předvedla ukázku vyproštění osoby z havarovaného automobilu a na závěr akce proběhla netradiční soutěž na místním rybníku a přilehlém okolí.

admin20.01.2015 v 22:24

OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH POŘÍČANY

V sobotu 21.6.2014 jsme se s naší historickou Tatrou 111 zúčastnili oslav 130. založení sboru v Poříčanech. Účastníci akce si mohli prohlédnout současnou i historickou techniku, byla předvedena ukázka vyprošťování osob z osobního automobilu, ukázka hašení "hořícího" automobilu, místní přípravka a žáci předvedli ukázku požárního útoku a na závěr programu se předvedla zásahová jednotka se svou parodií na hašení makety domu, která pobavila všechny návštěvníky.

admin20.01.2015 v 22:23

ZVĚTŠENÍ VÝKONU MOTORU U VOZU LIAZ CAS K 25

Vzhledem k tomu, že výkon motoru u naší "Liazky" byl ne úplně takový, jaký by měl být, i když se jedná o skoro nový motor, který má najeto pouze 12 000 Km, bylo provedeno našimi šikovnými mechaniky několik úprav motoru. Jako třešnička na dortu potom byla provedena výměna stávajícího turbodmychadla ČZ K 36 za nové turbodmychadlo od renomovaného anglického výrobce, firmy HOLSET, a tím došlo k rapidnímu nárůstu výkonu u tohoto motoru. Takto byly upravovány vozy, které za tehdejší ČSAD jezdily do západní Evropy. Veškeré úpravy byly financovány z vlastních zdrojů.

admin20.01.2015 v 22:22

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Ve středu 30.4.20104 jsme pořádali již tradiční pálení čarodějnic. Vše se odehrávalo na skautském hřišti za Kulturním domem a atmosféru nepokazily ani poněkud zhoršené terénní podmínky. Připraveno bylo opět tradiční občerstvení a o zábavu dětí i dospělých se postaral DJ KUŘE

admin20.01.2015 v 22:21

HASÍK

V pondělí 28.4.2014 jsme se společně s kolegy z SDH Brandýs n/L zapojili (stejně jako v loňském roce) do preventivně výchovné činnosti Hasík. Vše se odehrávalo v okolí naší zbrojnice. Pro děti ze základní školy bylo připraveno několik ukázek a malí návštěvníci si odnesli mnoho užitečných rad. Po odchodu dětí ze ZŠ nás navštívili děti z Mateřské školy, pro které byl připraven opět zajímavý program.

admin20.01.2015 v 22:19

MASOPUST

V sobotu 22.2.2014 jsme se společně se ZŠ Jirny podíleli na masopustním průvodu obcí. K hladkému průběhu celé akce bylo nezbytné na několik minut zastavit provoz na některých pozemních komunikacích v Jirnech. 

admin20.01.2015 v 22:17

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA

V sobotu 18.1.2014 se konala v Kulturním domě výroční valná hromada našeho sboru. Naše pozvání přijal starosta obce p. Skořepa, za OSH P-V p. Frydrych, za okrsek č.6 p. Křížek, zástupci hasičských sborů z Nových Jiren, Úval, Šestajovic, Vyšehořovic, Brandýsa n/L, Čelákovic a zástupci místních společenských organizací. Starosta sboru p. Martin Jakeš a velitel jednotky p. Roman Slabý přednesli obsáhlé zprávy o činnosti sboru a jednotky za rok 2013 a po ukončení oficiální části valné hromady pokračovala volná zábava až do pozdních nočních hodin.

admin31.01.2014 v 21:44

NÁVŠTĚVA MŠ ZELENEČ

Ve středu 9.10.2013 navštívil náš sbor Mateřskou školu v Zelenči, kde probíhala ukázka hasičské a policejní techniky. Děti tak měly jedinečnou možnost prohlédnout si zásahové vozy a jejich vybavení. 

admin31.01.2014 v 21:43

POHÁR STAROSTY OBCE ŠESTAJOVICE

V sobotu 5.10.2013 se dvě družstva našeho sboru zúčastnila soutěže o pohár starosty obce Šestajovice. Družstvo mužů bylo opět v improvizované sestavě a ve své kategorii obsadilo 5. místo. Naše ženské družstvo, také v pozměněné sestavě, obsadilo krásné třetí místo a my bychom jim touto cestou chtěli ještě jednou pogratulovat.

admin31.01.2014 v 21:41

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU

V sobotu 21.9.2013 jsme se zúčastnili soutěže okrsku číslo 6 v požárním útoku ve Škvorci. V improvizované sestavě a na podmáčeném hřišti obsadilo naše družstvo krásné čtvrté místo v kategorii muži - mladší. 

admin19.06.2013 v 22:45

HASIČSKÝ DEN

V sobotu 15.6.2013 pořádal náš sbor již tradiční Hasičský den pro děti. Pro děti bylo připraveno několik soutěží, za které byly posléze odměněny, a další atrakce v podobě skákacího hradu nebo jízdy na koni. V rámci akce byla předvedena ukázka hašení a vyprošťování a na závěr akce jsme dětem udělali pěnu. O ozvučení celé akce se postarali DJ Kuře a DJ Hokejka. Závěrem bychom rádi poděkovali všem sponzorů a jirenským skautům za propůjčení prostor u jejich klubovny. 

admin3.05.2013 v 18:45

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

V úterý 30.4.2013 jsme pořádali již tradiční pálení čarodějnic. Pro účastníky, kteří se letos sešli v hojném počtu, akce bylo připraveno tradiční občerstvení (pečená kýta, grilované klobásy, točené pivo a limonáda) a atmosféru čarodějnic dodávala vatra, která ve večerních hodinách osvětlila okolí. Pro nejmenší účastníky byl připraven skákací hrad, který v některých chvílích dostával pořádně zabrat. Počasí nám sice příliš nepřálo, ale dobrou náladu a zábavu nám nezkazilo. Ozvučení celé akce zajistili DJ Kuře a DJ Hokejka a postarali se o ten správný výběr hudby. Závěrem bychom chtěli poděkovat jirenským skatům za zapůjčení prostor u jejich klubovny.

 

admin14.04.2013 v 19:01

UKLIĎME POŠEMBEŘÍ

Již třetím rokem se náš sbor zapojil do akce "Ukliďme Pošembeří". V sobotu 13.4.2013 jsme provedli vyčištění příkopů v okolí Brandýské ulice ke světelné křižovatce a část Poděbradské k nájezdu na dálnici D11. Oproti uplynulým létům odpadků sice ubylo, nicméně naplněných pytlů bylo víc než dost.

admin8.04.2013 v 14:48

HASÍK

Ve středu 27. 3.  2013 jsme se společně s kolegy z SDH Brandýs nad Labem zapojili do programu Hasík, který slouží k preventivně výchovné činnosti mládeže v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Naše zbrojnice a technika, společně s odborným výkladem, poskytla mnoho informací, rad a praktických ukázek dětem ze ZŠ Jirny. 

Strana: Předchozí 1 ,2 ,3 ,4 Další